หลากองค์กรรวมพลัง ต้านรัฐบาลสร้างถนนขึ้นเขาใหญ่

Home / ข่าวทั่วไป / หลากองค์กรรวมพลัง ต้านรัฐบาลสร้างถนนขึ้นเขาใหญ่
ถนนเขาใหญ่
ถนนเขาใหญ่

25 องค์กรแถลงการณ์จี้รัฐบาลยุติโครงการขยายถนนธนรัตน์ เชื่อกระทบสิ่งแวดล้อมหนัก

7 มิย. กลุ่มเครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ นำทันตแพทย์ศุภผล เอี่ยมเมธาวี แกนนำกลุ่มเครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ ร่วมกับตัวแทนองค์กรกรีนพีชเชียตะวันออกเฉียงใต้? ภาคเครือข่ายประชาชน นักเรียนนักศึกษา และมูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดนครราชสีมา 25 องค์กร ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดทำลายสิ่งแวดล้อมของมรดกโลกอุทยานแห่ง ชาติเขาใหญ่

จากกรณีที่เกิดปัญหาในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2090 หรือถนนธนรัตน์ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2 – ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ถูกกลุ่มผู้รับเหมาโค่นป่าริมถนนเพื่อขยายช่องทางการจราจรเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร ซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่าเป็นการคุกคามธรรมชาติ และอาจจะส่งผลต่อการที่มรดกโลกอย่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่? ที่อาจจะถูกถอดจากความเป็นมรดกโลก นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ทั้งนี้ แม้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี จะสั่งระงับโครงการก่อสร้างนี้แล้วก่อตาม กลุ่มเครือยังเห็นว่า ไม่มีหลักประกันใดๆที่จะรับประกับได้ว่าโครงการนี้จะถูกยุติไม่ให้ดำเนินการอย่างสมบูรณ์ โดยหากโครงการดังกล่าวถูกพิจารณาให้ก่อสร้างต่อไปได้ โครงการอีกหลายโครงการที่มีลักษณะเช่นกับโครงการนี้ ซึ่งอนาคตก็จะสามารถ ดำเนินการต่อไปได้ และจะส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสถานที่อื่นๆต่อไป

ดังนั้นกลุ่มเครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการตามข้อเรียกร้อง 7 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย


1.ให้รัฐบาลยุติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2090 หรือถนนธนรัตน์ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2 – ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยทันที

2.ให้ รัฐบาลตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอิสระขึ้นเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสทุกขั้นตอน โครงการดังกล่าว นับตั้งแต่การเสนอนโยบาย การประมูลโครงการ การจัดทำเวทีรับฟังความเห็นของประชาชน และการตรวจสอบความเสียหายทุกๆด้าน โดยการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน เช่นมีองค์ประกอบของประชาชน นักวิชากรอิสระ องค์กรภาคประชาสังคมแลสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกำหนดมาตรการที่ชัดเจนในการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้น และหาแนวทางพัฒนาให้เป็นถนนสายธรรมชาติ ที่อยู่คู่กับชุมชนริมทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สืบไป

3.ให้รัฐบาล ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นไปแล้ว จากการตัดต้นไม้เพื่อขยายถนนดังกล่าว ให้กลับคืนดังเดิมผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุกภาคส่วน อย่างกว้างขวาง

4.ให้รัฐบาลยุตินโยบายทั้งปวงที่มีแนวโน้มคุกคาม ต่อผืนป่าอุทยานแห่งชาติและแหล่งน้ำทุกแห่งทั่วประเทศ

5.ให้รัฐบาล ทบทวนกฏหมายที่ให้อำนาจในการทำลายผืนป่าและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ควรยกเลิกข้อตกลงข้อการสงวนการตัดฟันไม้ ในแนวเขตทางหลวง และในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง พ.ศ. 2511 ที่ให้สิทธิ์กรมทางหลวงตัดต้นไม้ก่อนทำหนังสือขออนุญาตทีหลังได้ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวไม่เหมาะสมกับภาวะการณ์ปัจจุบัน และเป็นช่องทางให้เกิดปัญหาอย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้ได้

6.ให้สั่ง พักราชการเจ้าหน้าที่และนักการเมืองผู้เกี่ยวข้องในโครงการนี้ทั้งหมด เพื่อเปิดโอกาสให้การตรวจสอบความจริง ดำเนินไปโดยอิสระ รวมทั้งเป็นการปกป้องข้าราชการที่บริสุทธิ์ จากการตกเป็นเหยื่อของปัญหา จนกว่าผลการสอบสวนจะเป็นที่กระจ่างต่อสาธารณะ

7.รัฐบาลต้องนำผู้ กระทำผิดในกรณีดังกล่าวมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ ของกลุ่มบุคคล แม้ว่าผู้กระทำผิดนั้นอาจจะเป็นคนในพรรคการเมือง ผู้สนับสนุนพรรคการเมือง ผู้ใกล้ชิดนักการเมือง หรือข้าราชการประจำก็ตาม

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้องนี้อย่างเร่งด่วนที่สุดและใช้ความกล้าหาญในการตัดสินใจโดยไม่เห็นแก่เรื่องการเมืองไปมากกว่าการสร้างความถูกต้อง เป้นธรรมให้เกิดเป็นบรรทัดฐานของสังคมสืบไป เพื่อป้องกันไม่ให้มรดกโลกเขาใหญ่และผืนป่าของแผ่นดินถูกคุกคามไปมากกว่านี้

ขณะเดียวกัน ทางกลุ่มเครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่จะรวบรวมหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลปกครองให้ระงับยุติการก่อสร้างโครงการทั้งหมดในทุกขั้นตอนและจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดแย่งฟ้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับหน่วยงานและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด