ซื้อแพคเกจทัวร์ ลดหย่อนภาษีได้หมื่นสอง

Home / ข่าวทั่วไป / ซื้อแพคเกจทัวร์ ลดหย่อนภาษีได้หมื่นสอง

ทำเนียบรัฐบาล 7 มิ.ย.- นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและการให้ความช่วย เหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองในประเทศตาม ที่ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ด้วยการให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อแพคเกจทัวร์เท่านั้นมาหักลดหย่อน ภาษีตามความจริง แต่ไม่เกิน 12,000 บาทต่อราย โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายการเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังไม่อนุมัติลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว รวมถึงการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำจากธุรกิจโรงแรมที่จะครบกำหนดเดือน ธันวาคม 2553 แต่ให้กระทรวงมหาดไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรม ขยายเวลาจากปี 2553 เป็นสิ้นปี 2554

ส่วนการลดค่าธรรมเนียมเก็บค่าเข้าชมอุทยานให้กลับไปทบทวนให้ชัดเจน รวมถึงให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เรียกประชุมผู้บริหารการท่องเที่ยวประจำประเทศต่าง ๆ กลับมาประชุมสัปดาห์หน้า เพื่อมอบนโยบายและนำไปชี้แจงต่างชาติเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย โดยเฉพาะความจำเป็นในการประชุม พ.ร.ก.ฉุกเฉินบางพื้นที่ เพื่อให้ต่างชาติรับทราบว่าแม้ประกาศ พ.ร.ก. แต่ไม่ได้บังคับใช้ทั้งหมดและเพื่อความปลอดภัย รวมถึงขณะนี้หลายประเทศเริ่มถอนคำเตือนนักท่องเที่ยวสำหรับการระมัดระวัง เดินทางมาไทย

สำหรับการเตือนประชาชนระวังการเดินทางเข้ามาระดับ 4-5 เหลือเพียงจีน เวียดนาม และอีกบางประเทศ จึงเห็นว่าผลกระทบต่อการท่องเที่ยวช่วงการชุมนุม ทำให้กระทบรายได้ท่องเที่ยวประมาณ 75,000 ล้านบาทในช่วง 2 เดือน จึงตั้งเป้าหมายดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศจาก 16 ล้านคน เหลือ 14 ล้านคนในปีนี้ และต้องเร่งทำรายได้ท่องเที่ยวให้ได้ 600,000 ล้านบาท ผ่านการส่งเสริมการตลาดด้านต่าง ๆ ของการท่องเที่ยว ซึ่งอนุมัติให้ใช้งบกลาง 360 ล้านบาท.

สำนักข่าวไทย