ยาเสพติด ยาเสพติดชนิดใหม่ เฟนทานิล

ไม่พบยาเสพติดชนิดใหม่ “เฟนทานิล” ระบาดในไทย

Home / ข่าวทั่วไป / ไม่พบยาเสพติดชนิดใหม่ “เฟนทานิล” ระบาดในไทย

ประเด็นน่าสนใจ

  • ป.ป.ส. เผย ไม่พบข้อมูลการระบาด ของ “เฟนทานิล” ในไทย
  • “เฟนทานิล (Fentanyl) เป็นยาเสพติดในกลุ่มโอพิออยด์ (opioid)
  • จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภท 2 สามารถใช้ทางการแพทย์ได้แต่มักมีการนำไปใช้ผิดวิธี

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยถึงกระแสข่าวการแพร่กระจายของยาเสพติดชนิดใหม่ “เฟนทานิล” (Fentanyl) ซึ่งมีต้นทางมาจากประเทศจีน กำลังแพร่กระจายเข้าสู่สหรัฐอเมริกา โดยในสหรัฐฯ มีรายงานการใช้เฟนทานิล ที่ผิดวัตถุประสงค์และพบว่ามีผู้ที่เสียชีวิต แต่ประเทศไทยยังไม่พบข้อมูลการจับกุม ตรวจยึด ระบาด หรือพบผู้เสียชีวิต

เฟนทานิล (Fentanyl) เป็นยาเสพติดในกลุ่มโอพิออยด์ (opioid) ซึ่งใช้เป็นยาในการระงับอาการปวด หรือใช้ร่วมกับยาอื่นในการดมสลบ และเป็นยากลุ่มระงับอาการปวดที่มีความรุนแรงสูง จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภท 2 สามารถใช้ทางการแพทย์ได้ แต่มักมีการนำไปใช้ผิดวิธีโดยนำไปเสพเป็นสารเสพติดร่วมกับเฮโรอีนและโคเคน ใช้ในการบรรเทาอาการปวดมีทั้งรูปแบบที่เป็นยาเม็ดชนิดอม ยาฉีด สเปรย์พ่นในปากและทางจมูก รวมทั้งเป็นแผ่นแปะบริเวณผิวหนังและในเยื่อบุในช่องปาก

ตามกฎหมายประเทศไทย เฟนทานิล ถือเป็นยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2561 ผลิต นำเข้า หรือส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท

กรณีจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณี เสพ จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาท