ครม.ระงับโครงการขยายถนนเขาใหญ่

Home / ข่าวทั่วไป / ครม.ระงับโครงการขยายถนนเขาใหญ่


ครม.สั่งยุติโครงการขยายถนนขึ้นเขาใหญ่แล้ว(08-06-10)

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติระงับโครงการขยายถนนธนะรัชต์ ช่วงรอยต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 10 กิโลเมตร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ของกรมทางหลวงว่า มติดังกล่าวเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และมีความถูกต้องแล้ว หลังจากนี้อยู่ที่กระบวนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ มติดังกล่าวถือว่าจะถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบกรณีที่มีการสร้างถนนเพิ่มใน พื้นที่รอยต่ออุทยานแห่งชาติ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้เงื่อนไขการฟื้นฟูกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทางหลวง จะเข้าไปฟื้นฟู และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ นำต้นไม้ใหญ่ไปปลูกชดเชยป้องกันการชะล้างของหน้าดิน โดยให้ใช้งบประมาณของกรมทางหลวงเข้าไปดำเนินการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่า สำหรับมาตรการระยะยาว ในพื้นที่อนุรักษ์ก่อนที่จะดำเนินการ ต้องมีการศึกษาผลกระทบ และจะให้ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากจะมีการดำเนินการใด ๆ จะต้องมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และจะมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดข้อบังคับที่สามารถดำเนินการได้มาควบคุม สำหรับไม้ที่ถูกตัดไปแล้ว ทางกรมป่าไม้ ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีเอาผิดกับกรมอุตสาหกรรมป่าไม้ ฐานตัดไม้ก่อนได้รับอนุญาต และให้จังหวัดยกเลิกการตัดไม้ก่อนได้รับอนุญาตแล้ว หากมีการสืบสวนพบว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดก็ต้องรับผิดชอบตามขั้นตอน? เชื่อว่ามติ ครม.ที่ออกมาจะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกิจสังคมกับพรรคภูมิใจไทย เพราะไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นความรับผิดชอบภาระงานของแต่ละกระทรวง .

– สำนักข่าวไทย