เปิดบัญชีรายชื่อ ล่าผู้ต้องหาก่อการร้าย

Home / ข่าวทั่วไป / เปิดบัญชีรายชื่อ ล่าผู้ต้องหาก่อการร้าย

ทั้งหมดนี้คือรายชื่อผู้ต้องหา ที่ถูกควบคุมตัว 29 คน? 50 คนถูกขึ้นบัญชีตามไล่ล่า โดยมี 37 คนถูกตั้งข้อหาคดีก่อการร้าย ทั้งนี้บางส่วนยังคงอยู่ระหว่างติดตามจับกุม ทั้งนี้มีหลายคนโดน 2 ข้อหา

ผู้ต้องหาคดีก่อการร้าย

1.นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง
2.นายพายัพ ปั้นเกตุ
3.นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์
4.นายศิริวรรณ นิมิตศิลป์
5.นายยศวริศ ชูกล่อม
6.นายวีระ มุสิกพงศ์
7.นพ.เหวง โตจิราการ
8.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
9.นายขวัญชัย สาราคำ
10.นายจตุพร พรหมพันธุ์
11.นายนิสิต สินธุไพร
12.นายพิเชษฐ์ สุขจินดาทอง
13.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์
14.พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล
15.นายอดิศร เพียงเกษ
16.นายชินวัตน์ หาบุญพาด
17.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
18.นายก่อแก้ว พิกุลทอง
19.พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
20.นายสุรชัย เทวรัตน์
21.นายรชต วงค์ยอด
22.นายสุขเสก พลตือ
23.นายวิเชียร ขาวขำ
24.นายอารี ไกรนรา
25.นายชยุต ใหลเจริญ
26.นายการุณ โหสกุล
27.นายอำนาจ อินทโชติ
28.นายจรัญ ลอยพูล
29.นายมงคล สาระพัน
30.นายยงยุทธ ท้วมมี
31.นายสมบัติ มากทอง
32.นายอร่าม แสงอรุณ
33.ร.ต.สุรภัศ จันทิมา
34.นายจักชลัช คงสุวรรณ
35.นายอัครพล ขันทกาญจน์
36.นายศักดา แก้วผูกนาค
37.นายอรรณพ แซ่ตัน

ติดตามจับกุมตัว

1.นายพายัพ ปั้นเกตุ
2.นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์
3.นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง
4.นายธนกฤต ชะเอมน้อย หรือนายวันชนะ เกิดดี
5.พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์
6.นางดารุณี กฤตบุญญาลัย
7.นายจรัล ดิษฐาอภิชัย
8.นายชินวัฒน์ หาบุญพาด
9.นายอดิศร เพียงเกษ
10.นายวรพล พรหมิกบุตร
11.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์
12.นายสำเริง ประจำเรือ
13.นายวิสา คัญทัพ
14.นางไพจิตร อักษรณรงค์
15.นายอารี ไกรนรา
16.นายอร่าม แสงอรุณ
17.นายมงคล สารพัน
18.นายธนเดช เอกอภิวัชร์
19.นายราตรี หรือชาตรี ชื่นชม
20.นายพันธุ์ศักดิ์ ชาบุ
21.นายธนกฤต นาคบรรจง
22.นายนิพนธ์ แสงสีนิล
23.น.อ.พิรัตน์ วัฒนพานิช
24.นายชุติพนธ์ ทองคำ
25.นางกัญญาภัค มณีจักร
26.นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล
27.นายภูมิใจ ไชยยา
28.นายนิยม เหลืองเจริญ
29.นายอภิชาต อินสอน
30.น.ส.มาระตี วงศ์ไทย
31.นายวินัย แสงสีนิล
32.น.ส.กัลยารัตน์ กาวีระ
33.นายประทีป ใจหาญ
34.นายสมเกียรติ สาระเนียม
35.นายธนานันท์ ศรีสุดดี
36.นายกิตติ์ดนัย พริ้งกุลเศรษฐ์
37.นายพีระ พริ้งกลาง
38.นายสมชาย ไพบูลย์
39.นายนาวิน บุญเสรฐ
40.นางประทีป อึ้งทรงธรรม
41.ชายไทยไม่ทราบชื่อ
42.ชายไทยไม่ทราบชื่อ
43.นายอัครพล ขันธกาญจน์
44.ว่าที่ ร.ต.สุรภัศ จันทิมา
45.นายอรรณพ แซ่ตัน
46.นายจักรชลัช คงสุวรรณ์
47.นายสมบัติ มากทอง
48.นายศักดา แก้วผูกนาค
49.นายยงยุทธ ท้วมมี
50.นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ

คุมตัวที่ บก.ตชด.ภาค 1 คลองห้า จ.ปทุมธานี

1.นางศิริวรรณ นิมิตศิลป์

2.นางวิกานดา ปักกาลัง(ปล่อยตัว)
3.น.ส.รัศมี มาลาม
4.นายธาดา บุญสุขศรี
5.นายชากิรีน บุญมาเลิศ
6.นายวายุภักดิ์ โนรี (ปล่อยตัว)
7.นายภาสกร หรือสมนึก ศิริรักษ์ (ปล่อยตัว)
8.พ.ต.ท.ศุภชัย ผุยแก้วคำ (ปล่อยตัว)
9.น.ส.ดวงมณี บุณรัตน์ (ปล่อยตัว)
10.นายไพโรจน์ แสงศรี
11.นายพิเชษฐ์ สุขจินดาทอง

คุมตัวที่ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
1.นายเมธี อมรวุฒิกุล
2.นายเขน แขนสันเทียะ
3.นายชยุต ใหลเจริญ
4.นายเรืองอำนาจ พุทธิวงศ์
5.นายมีชัย สินนาค (ปล่อยตัว)
6.นายอำนาจ อินทโชติ
7.นายยศวริศ ชูกล่อม หรือเจ๋ง ดอกจิก
8.นพ.เหวง โตจิราการ
9.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
10.นายนิสิต สินธุไพร
11.นายวีระ มุสิกพงศ์
12.นายก่อแก้ว พิกุลทอง
13.นายขวัญชัย สาราคำ หรือไพรพนา
14.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท

คุมตัวที่ค่ายอดิศร ศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี
1.นายจรัญ หรือยักษ์ ลอยพูล
2.นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข
3.นายสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (ปล่อยตัว)
4.พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล (เสียชีวิต)