ปตท.เสนอขึ้นราคา NGV อีกกิโลละ 2 บาท

Home / ข่าวทั่วไป / ปตท.เสนอขึ้นราคา NGV อีกกิโลละ 2 บาท

พลังงานชงปรับโครงสร้างราคา NGV – LPG เข้ากพช.

นายณัฐชาติ จารุจินดา รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.เตรียมเสนอทางเลือกให้กระทรวงพลังงานพิจารณา โดยเห็นว่าภาระปัจจุบันนี้ต้นทุน NGV สูงกว่าราคาขายที่ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม ถึง 6 บาทต่อกิโลกรัม หรือราคาต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 14.50 บาท ต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ แนวทางที่เห็นว่าควรจะร่วมรับภาระร่วมกันคือ ปตท.พร้อมแบกภาระต่อ 2 บาทต่อกิโลกรัมและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงควรรับภาระ 2 บาท ส่วนประชาชนรับภาระ 2 บาทต่อกิโลกรัม

หากแนวทางเป็นดังนี้ราคาเอ็นจีวีควรขยับขึ้นเป็น 10.50 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อปรับแล้วก็ยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าแอลพีจีที่ราคา 11.40 บาทต่อลิตร โดยหากเปรียบเทียบที่ค่าความร้อนเดียวกันแล้วก็จะถูกกว่าประมาณ 20-30% ขณะเดียวกันแม้ปตท.จะได้รับเงินอุดหนุน NGV จากกองทุนน้ำมัน 2 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งกำหนดอัตราช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อเดือน แต่ปัจจุบันก็เต็มวงเงินแล้ว เนื่องจากมีความต้องการใช้ NGV สูงถึง 4,600 ตันต่อวัน และจะพุ่งขึ้นเป็น 5,000 ตันต่อวัน ในสิ้นปีนี้ เท่ากับ ปตท.จะมีภาระขาดทุนถึง 20 ล้านบาทต่อวัน ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการปรับขึ้นราคาบ้างเพื่อความเหมาะสม

สำหรับราคา LPG นั้น? ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีการนำเข้าสูงถึง 1.7 แสนตัน และเดือนมิถุนายนจะนำเข้าถึง 1.3 แสนตัน โดย ปตท.เป็นผู้นำเข้าให้ก่อน แล้วกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะเป็นผู้จ่ายภาระส่วนต่างนำเข้าให้ ปตท. แต่ก็ยังติดค้างรวมกว่า 8,500 ล้านบาท โดยหากไม่มีการปรับโครงสร้างราคาบ้างก็จะทำให้ประเทศเสียเงินนำเข้าในมูลค่าสูง

ล่าสุดราคา LPG อยู่ที่ประมาณ 680 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยหากมีการปรับโครงสร้างตามที่กระทรวงพลังงานอยู่ในระหว่างศึกษา คือ แยกราคาออกเป็น 2 ราคา คือ 1.ราคาครัวเรือน-ขนส่ง และ 2.ราคาอุตสาหกรรม-ปิโตรเคมี เชื่อว่าจะทำให้ภาระนำเข้าลดลงบ้าง

อย่างไรก็ดี นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) วันที่ 28 มิถุนายนนี้ กระทรวงจะเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนราคาเอ็นจีวีและแอลพีจีต่อที่ประชุม โดยมีหลายรูปแบบที่จะเสนอ ทั้งการขยับราคาหรือการตรึงราคา หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการตรึงราคาสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้ที่ประชุมตัดสินใจ ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะตรึงราคาไปจนถึงสิ้นปีหรือไม่