ออกกฎหมาย สกัดช้างขอทาน

Home / ข่าวทั่วไป / ออกกฎหมาย สกัดช้างขอทาน

คนให้อาหารช้าง โดนด้วย

หลังจากที่มีการประชุมสภากทม. ได้ผ่านกฎหมายสกัดช้างขอทาน แก้ปัญหาควาญช้างที่นำช้างมาเป็นเครื่องมือหารายได้ ซึ่งอาจเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยของช้าง รวมทั้งสร้างปัญหาต่อการจรจราจร โดยจะมีการนำเสนอต่อคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ในกฎหมายสกัดช้างขอทาน หากมีผู้ฝ่าฝืนนำช้างเข้ามาเร่ร่อนหารายได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงกทม.สามารถยึดช้างมาเป็นทรัพย์สินของทางราชการได้ทันที? ขณะที่คนให้อาหารช้างก็มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนนี้

จากการออกกฎหมายดังกล่าว ถือว่าโทษรุนแรงกว่าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงยังให้อำนาจ กทม.ในการจับกุมผู้กระทำความผิด จากที่แต่เดิมต้องรอสารวัตรปศุสัตว์ดำเนินการ

เรียบเรียงข่าว โดย Mthai news