ธปท.เรียกคืนแบงค์ปั๊มทักษิณเป็นพระเจ้าตาก

Home / ข่าวทั่วไป / ธปท.เรียกคืนแบงค์ปั๊มทักษิณเป็นพระเจ้าตาก

หลังพบกระจายตามแถบภาคเหนือ อีสาน

จากกรณีที่มีธนบัตร 100บาทปรากฎข้อความไม่เหมาะสม โดยระบุว่า ?พระเจ้าตากสิน ได้กลับชาติเสด็จลงมาจุติอีกครั้ง ในชาตินี้จุติลงมาเป็น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ? นั้น โดยธนบัตรดังกล่าวกำลังกระจัดกระจายตามพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสาน

ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ขอความร่วมมือให้ธนาคารต่างๆที่มีข้อความดังกล่าวปรากฎอยู่ ส่งคืนธนบัตรมายังธปท. โดยชี้แจงว่า

1. ธนบัตรที่มีรอยขีดเขียนหรือประทับตราถือว่าเป็นธนบัตรที่ไม่เหมาะสมต่อการ ใช้หมุนเวียน ตามมาตรฐานที่ ธปท.ได้กำหนดไว้ในคู่มือเกณฑ์คุณภาพธนบัตรไทย หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นธนบัตรจริง ก็สามารถแลกค่าได้เต็มจำนวน และขอให้สถาบันการเงินที่ได้รับธนบัตรดังกล่าวรวบรวมส่ง ธปท. ต่อไป
2. หากประชาชนประสงค์ขอแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรฉบับใหม่ก็สามารถนำไปติดต่อขอแลกเปลี่ยน ได้ที่ธนาคารออมสินหรือธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ
3. ธปท. ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการขีดเขียนหรือประทับตราใด ๆ ลงบนธนบัตร เพื่อให้ธนบัตรสะอาด น่าใช้ และมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณการพิมพ์ธนบัตรของประเทศด้วย

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai news