ฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นละออง

เช้านี้กทม. ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 7 จุด เขตดินแดนพุ่ง 87 มคก./ลบ.ม.

Home / ข่าวทั่วไป / เช้านี้กทม. ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 7 จุด เขตดินแดนพุ่ง 87 มคก./ลบ.ม.

ประเด็นน่าสนใจ

  • ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เช้านี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบเกินค่ามาตรฐาน 7 พื้นที่
  • พบว่าบริเวณริมถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานถึง 87 มคก./ลบ.ม.
  • เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยง ควรใส่หน้ากากป้องกัน และหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

วันนี้ (16 ม.ค.63) จากการรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 น : ตรวจวัดได้ 33-87 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 7 พื้นที่ คือ

  1. เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 56 มคก./ลบ.ม.เขตวังทองหลาง
  2. เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 51 มคก./ลบ.ม.
  3. เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 57 มคก./ลบ.ม.
  4. เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 52 มคก./ลบ.ม.
  5. เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 54 มคก./ลบ.ม.
  6. เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 52 มคก./ลบ.ม.
  7. ริมถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง 87 มคก./ลบ.ม.

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายของฝุ่นละออง รวมทั้งวิธีป้องกันและดูแลตนเองเมื่อเกิดสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก แอปพลิเคชัน และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมทั้งมีแผนการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5

รวมทั้งการให้บริการตรวจประเมินผลกระทบทางสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ และมีมาตรการเชิงรุกในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เพื่อลดการเจ็บป่วยและผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจากฝุ่นละออง PM2.5 โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเสี่ยง มีการออกหน่วยปฐมพยาบาลและรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันดูแลสุขภาพ แจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองพร้อมสาธิตวิธีการใส่ที่ถูกต้อง แจกแผ่นพับให้ความรู้ในการปฏิบัติตน พร้อมคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน