ข่าวสดวันนี้ บริจาคยา โรงพยาบาลอุ้มผาง

ยาเหลือใช้อย่าทิ้ง! วอนนำมาบริจาคให้หวังส่งต่อให้ผู้ป่วยห่างไกล

Home / ข่าวทั่วไป / ยาเหลือใช้อย่าทิ้ง! วอนนำมาบริจาคให้หวังส่งต่อให้ผู้ป่วยห่างไกล

ประเด็นน่าสนใจ

  • แนวคิดนี้เป็นของ ผอ.โรงพยาบาลอุ้มผาง
  • หวังประหยัดงบประมาณ และสร้างสังคมการแบ่งปัน
  • ยาที่จะนำมาบริจาคควรเป็นยา ก่อนหมดอายุ 6 เดือน
  • สามารถบริจาคทางไปรษณีย์ แล้วส่งไปที่ โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก 63170

น.พ.วรวิทย์ ตันติวัฒน์ทรัพย์ ผอ.โรงพยาบาลอุ้มผาง เจ้าของโครงการรับบริจาคยา เปิดเผยว่า เมื่อ 9 ปีก่อน โรงพยาบาลมีปัญหาเนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงที่มาใช้บริการไม่เข้าใจภาษาไทย

พอได้รับยากลับบ้านแล้วมีปัญหากินยาไม่หมดตามที่หมอสั่ง มียาเหลือจำนวนมาก นอกจากนั้นปัญหาที่ตามมา ทำให้รักษาโรคไม่ได้ผลเต็มที่ ทางโรงยาบาลอุ้มผางได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้แก้ปัญหา คือ

  1. คนไข้กินยาไม่หมดมียาเหลือ
  2. บริจาคยาที่เหลือให้กับโรงพยาบาลใกล้บ้าน
  3. สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
  4. การทำลายยาให้ถูกวิธี โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก 63170 สามารถส่งไปทางไปรษณีย์ได้

เมื่อเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวทางโรงพยาบาลจึงได้ทำโครงการรับบริจาคยานี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน ในขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลก็ขาดยาและเวชภัณฑ์ โดยยาที่จะนำมาบริจาคควรก่อนหมดอายุ 6 เดือน ทางเภสัชกรจะได้คัดยานำไปใช้ประโยชน์

ส่วนหนึ่งจะได้นำไปมอบให้กับโรงพยาบาล ในซีก 5 อำเภอตะวันตก ส่วนที่ใช้ไม่ได้นำไปทำลายให้ถูกวิธีต่อไป นอกจากรับบริจาคยาแล้ว ยังรับบริจาคสิ่งอื่นๆ เช่น ผ้าอ้อม ผ้าห่ม เสื้อผ้าเก่า จะได้นำไปมอบให้ผู้ด้อยโอกาส

สำหรับ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เป็นอำเภอที่อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 221 กม. ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง การเดินทางเป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจากเส้นทางต้องขึ้นเขาสูงคดเคี้ยวตั้งอยู่ติดกับประเทศเมียนมา

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงมีคนไทยเป็นส่วนน้อย มีผู้มาใช้บริการ รพ.อุ้มผาง ถึงปีละกว่า 73,000 คน ผู้มีบัตรทองเพียง 24,000 คน แต่ละปีต้องจัดงบในการจัดซื้อเวชภัณฑ์จำนวนมาก

ประเทศไทยเองมีผู้ป่วยที่ไปใช้บริการจากโรงพยาบาลแล้วใช้ยาไม่หมดจำนวนมาก ทำให้ยาต้องทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ รพ.อุ้มผาง ได้เล็งเห็นแล้วจึงจัดทำโครงการขึ้นมา ผู้ที่ต้องการบริจาคโปรดส่งทางไปรษณีย์ธรรมดาหรือทางบริษัทขนส่งก็ได้ส่ง นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผอ.โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก 63170 โทร.055-561-270 ถึง 2