กัญชง กัญลงปลูกได้แล้ว ข่าวสดวันนี้

เกษตรกรเฮ! ครม. ไฟเขียว ให้ปลูกกัญชงได้ แต่ห้ามเกินครอบครัวละ 1 ไร่

Home / ข่าวทั่วไป / เกษตรกรเฮ! ครม. ไฟเขียว ให้ปลูกกัญชงได้ แต่ห้ามเกินครอบครัวละ 1 ไร่

ประเด็นน่าสนใจ

  • มติ ครม. เห็นชอบแก้กฎกระทรวงให้มีการครอบครองปลูกกัญชงได้
  • หวังผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่
  • สาระสำคัญคือให้ปลูกได้ครอบครัวไม่เกิน 1 ไร่ และต้องมีใบอนุญาตจากรัฐ

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี วานนี้ (28 ม.ค. 2563) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้แก้ร่างกระทรวงเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เฉพาะกัญชงแล้ว

โดย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล เผยว่า การให้แก้กฎกระทรวงสามารถครอบครองและปลูกกัญชงได้ดังกล่าว ก็เพื่อผลักดันกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ เพราะมีสรรพคุณทางยา สามารถขยายเป็นอุตสาหกรรมทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การทำยาสมุนไพรเครื่องสำอางอาหาร เพราะมีสารสกัดเช่นเดียวกับกัญชา

ขณะเดียวกันเนื้อสามารถผลิตเป็นกระดาษได้ และแกนสามารถนำไปทำเป็นพลังงานชีวมวล เช่น เฟอร์นิเจอร์ แกนแอลกอฮอล์ ได้

ทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงใหม่ที่แก้ไขมีสาระสำคัญ คือ อนุญาตให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้ โดยมีระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่ที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้

พร้อมทั้ง อนุญาตให้ครัวเรือนสามารถปลูกกัญชงได้ ครัวเรือนละไม่เกิน 1 ไร่ เพราะของเดิมเคยปลูกเพื่อนำไปทอผ้าเป็นสิ่งทออยู่แล้ว แต่จะต้องมีใบอนุญาตและปลูกในสายพันธุ์ที่รัฐกำหนดให้ตามพัฒนาสายพันธ์ของกัญชงไทย