ออกกฎ ขายเหล้าในที่สาธารณะ ฝ่าฝืนจับปรับ!

Home / ข่าวทั่วไป / ออกกฎ ขายเหล้าในที่สาธารณะ ฝ่าฝืนจับปรับ!

เริ่มแล้วกฎหมายลงโทษผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสุราในสถานที่ต้องห้าม มีผลบังคับใช้15มิ.ย.

พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวถึงระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ เปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2553 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15มิ.ย.เป็นต้นไปนั้น ได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการจำหน่ายสุราในสถานที่ต่าง ๆ อาทิ วัด สถานปฏิบัติธรรม โรงพยาบาล สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ (ยกเว้นสโมสร) ไว้ดังนี้ หากกระทำผิดและถูกจับกุมครั้งที่ 1 จะถูกปรับเป็นเงิน 3,000 บาท? ครั้งที่ 2? 6,000 บาท และครั้งที่ 3 จำนวน 10,000 บาท ส่วนการจำหน่ายสุราให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ครั้งที่ 1 ปรับ 6,000 บาท ครั้งที่ 2 ปรับ 12,000 บาท และครั้งที่ 3 ปรับ 20,000 บาท

โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะประสานกับทางอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนให้เป็นผู้เปรียบเทียบปรับหากพบผู้กระทำความผิด ให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน.- สำนักข่าวไทย