กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข่าวสดวันนี้ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดมาแล้ว หลัง ครม. จัดงบกลาง 2,056 ลบ.สั่งจ่ายก่อน

Home / ข่าวทั่วไป / เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดมาแล้ว หลัง ครม. จัดงบกลาง 2,056 ลบ.สั่งจ่ายก่อน

ประเด็นน่าสนใจ

  • ครม.จัดงบกลางจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท ปี 2563
  • งบกลางดังกล่าวมีจำนวน 2,056 ล้านบาท

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้เกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังเงินอุดหนุนเด็กแรกงวดวันที่ 7 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากต้องรอเงินจากงบประมาณปี 2563 ที่ยังอยู่ในขั้นตอนของสภานั้น

กรมกิจการเด็กฯ แจงเหตุจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก งวด 7 ก.พ.ไม่ได้

ล่าสุดได้มีรายงานว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สามารถหาเงินจำนวนดังกล่าวมาจ่ายให้ผู้ร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ได้แล้ว

หลังจากที่วานนี้ (11 ก.พ. 2563) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นเฉพาะกิจ ปี 2562 วงเงิน 2,056 ล้านบาท ให้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อนในช่วงที่ พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 ยังไม่มีผลบังคับ ทำให้มีความกังวลว่าจะมีงบประมาณใช้ในโครงการนี้หรือไม่ ครม.จึงอนุมัติงบกลางให้

จากนั้นหากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้นำไปหักออกจากงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

สำหรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ่ายในอัตรา 600 บาทต่อเดือนต่อคน โดยจะจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ ดังนี้

  • เด็กแรกเกิดที่รับเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2559-2561 รับต่อเนื่องจนมีอายุครบ 6 ปี
  • เด็กแรกเกิด ซึ่งเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์ เริ่มจ่ายเงินนับตั้งแต่เดือนที่ยื่นคำร้องลงทะเบียน จนมีอายุครบ 6 ปี
  • เด็กแรกเกิด ซึ่งเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และผู้ปกครองที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เริ่มจ่ายเงินนับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด จนมีอายุครบ 6 ปี
  • ผู้ปกครองที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2562 เริ่มจ่ายเงินนับตั้งแต่เดือนที่มายื่นคำร้องขอรับสิทธิ์ จนมีอายุครบ 6 ปี
  • เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เริ่มจ่ายเงินนับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์ จนมีอายุครบ 6 ปี