เปิด 83 ธุรกรรม ท่อน้ำเลี้ยง

Home / ข่าวทั่วไป / เปิด 83 ธุรกรรม ท่อน้ำเลี้ยง

ศอฉ.เปิดเผยบัญชีรายชื่อบุคคล/นิติบุคล อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือสนับสนุนการกระทำให้เกิดเหตุสถานการณ์ฉุก เฉินในช่วงการชุมนุมของ นปช.ซึ่งมีเงินหมุนเวียนช่วงเดือนก.ย.2552-พ.ค.2553 นั้น รวมกันประมาณ 151,941,410,000 บาท โดยบัญชีรายชื่อบุคคล/นิติ บุคล เป็นไปตามคำสั่งของ ศอฉ.ที่ 49/2553 ลงวันที่ 16 พ.ค.2543?? ที่ 58/2553 ลงวันที่ 18 พ.ค.2553 ที่ 61/2553 ลงวันที่ 20 พ.ค.2553 และที่ 72/2553 ลงวันที่ 26 พ.ค.2553

1.บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 4,690 ล้านบาท (ฝากประมาณ 2,574 ล้านบาท ถอนประมาณ 2,116 ล้านบาท)

2.บริษัท เวิร์ธซัพพลายส์ จำกัด ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 11,911 ล้านบาท (ฝากประมาณ 5,898 ล้านบาท ถอนประมาณ 5,594 ล้านบาท)

3.บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 15,633 ล้านบาท (ฝากประมาณ 8145 ล้านบาท ถอนประมาณ 7,488 ล้านบาท)

4.บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 11,221 ล้านบาท (ฝากประมาณ 5,455 ล้านบาท ถอนประมาณ 5,766 ล้านบาท)

5.บริษัท บี.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 46 ล้านบาท (ฝากประมาณ 31 ล้านบาท ถอนประมาณ 16 ล้านบาท)

6.บริษัท ประไหมสุหรี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 3,600 ล้านบาท (ฝากประมาณ 1,551 ล้านบาท ถอนประมาณ 2,077 ล้านบาท)

7.บริษัท พี.ที. คอร์ปอเรชัน จำกัด ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 22,403 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการ โอน ฝาก และถอนเงิน ในวันเดียวกัน (ฝากประมาณ 9,428 ล้านบาท ถอนประมาณ 12,975 ล้านบาท)

8.บริษัท เอสซีเค เอสเทต จำกัด ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 15,467 ล้านบาท (ฝากประมาณ 7,757 ล้านบาท ถอนประมาณ 7,710 ล้านบาท)
9.บริษัท เอสซี ออฟฟิซ ปาร์ค จำกัด ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 17,403 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีครั้งละประมาณ 14-16 ล้านบาท (ฝากประมาณ 7,792 ล้านบาท ถอนประมาณ 9,611 ล้านบาท)

10.บริษัท เอสซี ออฟฟิซ พลาซ่า จำกัด ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 634 ล้านบาท (ฝากประมาณ 393 ล้านบาท ถอนประมาณ 241 ล้านบาท)

11.บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 419 ล้านบาท (ฝากประมาณ 222 ล้านบาท ถอนประมาณ 197 ล้านบาท)

12.บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 14,714 ล้านบาท

13.บริษัท โอเอไอ ลิสซิ่ง จำกัด ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 220 ล้านบาท

14.บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 540 ล้านบาท

15.พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 100 ล้านบาท

16.คุณหญิงพจมาน ชินวัตร หรือ ดามาพงศ์ หรือ ณ ป้อมเพชร ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 57 ล้านบาท (ฝากประมาณ 3 ล้านบาท ถอนประมาณ 54 ล้านบาท)

17.นายพานทองแท้ ชินวัตร ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 4,248 ล้านบาท (ฝากประมาณ 16 ล้านบาท ถอนประมาณ 4,233 ล้านบาท)

18.น.ส.พินทองทา ชินวัตร ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 7,630 ล้านบาท (ฝากประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่มีข้อสังเกตว่าเมื่อวันที่ 28 เม.ย.2553 มีการถอนเงินออกจาก 3 บัญชี จำนวน 4 ยอด รวมเป็นเงิน 6,630 ล้านบาท)

19.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 317 ล้านบาท (ฝากประมาณ 151 ล้านบาท ถอนประมาณ 166 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 28 เม.ย.2553 มีการถอนเงินประมาณ 140 ล้านบาท)

20.นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 5,454 ล้านบาท (ฝากประมาณ 290 ล้านบาท ถอนประมาณ 5,164 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 28 เม.ย.2553 มีการถอนเงินประมาณ 4,565 ล้านบาท)

21.นางกาญจนาภา หงษ์เหิน ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 409 ล้านบาท โดยมีการเบิกถอนเงินสด และโอนเป็นจำนวนมาก

22.นายสาโรจน์ หงษ์ชูเวช ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 32 ล้านบาท (ฝากประมาณ 20 ล้านบาท ถอนประมาณ 12 ล้านบาท)

23.นายการุณ โหสกุล ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 46 ล้านบาท (ฝากประมาณ 24 ล้านบาท ถอนประมาณ 22 ล้านบาท)

24.นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 165 ล้านบาท (ฝากประมาณ 73 ล้านบาท ถอนประมาณ 92 ล้านบาท)

25.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 334 ล้านบาท (ฝากประมาณ 167 ล้านบาท ถอนประมาณ 167 ล้านบาท)

26.นายสันติ พร้อมพัฒน์ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมีเงินโอนเข้าไปในบัญชีจำนวนประมาณ 21.5 ล้านบาท และถอนเงินออกจากบัญชีภายใน 9 วัน

27.นายประชา ประสพดี ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 30 ล้านบาท (ฝากประมาณ 16 ล้านบาท ถอนประมาณ 14 ล้านบาท ซึ่งมีการฝาก-ถอนเงินเกือบทุกวัน)

28.นายไชยา สะสมทรัพย์ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 40 ล้านบาท (ฝากประมาณ 18 ล้านบาท ถอนประมาณ 19 ล้านบาท) ซึ่งมีการฝาก-ถอนเงินเกือบทุกวัน

29.นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน 10 ล้านบาท และ 12 ล้านบาท และเงินที่นำมาใช้คืน

30.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมีการถอนและโอนจำนวนประมาณ 3 ล้านบาทเศษ (ฝากด้วยเงินสด ถอนด้วยการโอน)

31.นายเจริญ จรรย์โกมล ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมีการฝาก-ถอนด้วยการโอนจำนวนประมาณ 22 ล้านบาทเศษ (ฝากประมาณ 14 ล้านบาท ถอนประมาณ 8 ล้านบาท)

32.นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่าเมื่อเดือน ธ.ค.2552 มีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน (ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี) โดยมีเงินเข้าบัญชี 9 ครั้ง รวมจำนวนประมาณ 9 แสนบาทเศษ มีการถอนประมาณ 59 ครั้ง รวมจำนวนประมาณ 7 แสนบาทเศษ

33.นางมยุรี เศวตาศัย ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน มีเงินเข้าบัญชีประมาณ 2 ล้านบาท และเมื่อเดือน ก.ย.2552 มีการถอนผ่านทางระบบเอทีเอ็ม จำนวน 53 ครั้ง รวมประมาณ 5.5 แสนบาท เมื่อเดือน ต.ค.2552 มีเงินเข้าบัญชี 4 ครั้ง ถอน 54 ครั้ง โดยถอนครั้งละประมาณ 1 หมื่นบาท จำนวน 17 ครั้ง เมื่อเดือน พ.ย.2552 มีการถอนครั้งละ 1 หมื่นบาท จำนวน 18 ครั้ง เมื่อเดือน ธ.ค.2552 มีการถอนรวม 38 ครั้ง โดยถอนครั้งละ 1 หมื่นบาท จำนวน 18 ครั้ง ครั้งละ 2 หมื่นบาท จำนวน 5 ครั้ง เดือน ม.ค.2553 มีการถอนรวม 44 ครั้ง ครั้งละ 1-2 หมื่นบาท จำนวน 9 ครั้ง? เดือน ก.พ.2553 มีการถอนรวม 31 ครั้ง โดยมีการถอนครั้งละ 1-3 หมื่นบาท จำนวน 5 ครั้ง เดือน มี.ค.2553 มีการถอนรวม 36 ครั้ง ครั้งละ 1-3 หมื่นบาท จำนวน 14 ครั้ง และ เดือน เม.ย.2554 มีการถอนรวม 34 ครั้ง ครั้งละ 1-2 หมื่นบาท จำนวน 6 ครั้ง

34.นายอุดมเดช รัตนเสถียร ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง ธ.ค.2552 ปรากฏว่ามีการเบิกถอนเงินสดหลายครั้ง รวมประมาณ 1 ล้านบาทเศษ

35.นางวิยดี สุตะวงศ์ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 281 ล้านบาท (ฝากประมาณ 142 ล้านบาท ถอนประมาณ 139 ล้านบาท) นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้บัตรเครดิตที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) และประเทศกัมพูชาหลายครั้ง

36.นายฑัศ เชาวนเสถียร ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 720 ล้านบาท (ฝากประมาณ 394 ล้านบาท ถอนประมาณ 426 ล้านบาท)

37.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 60 ล้านบาท (ฝากประมาณ 30 ล้านบาท ถอนประมาณ 30 ล้านบาท) นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้บัตรเครดิตที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) และประเทศกัมพูชา

38.นายอนุสรณ์ ปั้นทอง ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 32 ล้านบาท (ฝากประมาณ 18.1 ล้านบาท ถอนประมาณ 14 ล้านบาท) และมีข้อสังเกตว่าเป็นการฝากเช็คจำนวน 16 ล้านบาทเศษ และมีการถอนโดยการโอนเงิน

39.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 795 ล้านบาท (ฝากประมาณ 348 ล้านบาท ถอนประมาณ 347 ล้านบาท) ซึ่งเป็นการฝาก-ถอนโดยเงินสดและเช็ค

40.นายพันธ์เลิศ ใบหยก ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 585 ล้านบาท (ฝากประมาณ 458 ล้านบาท ถอนประมาณ 128 ล้านบาท)

41.นายสมหวัง อัสราษี ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 85 ล้านบาท (มีการฝาก-ถอนด้วยวิธีการโอน และไม่ใช้สมุดคู่ฝาก)

42.นางจุฑารัตน์ เมนะเสวต ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 98 ล้านบาท มีการฝากเงินถอนเงินสดด้วยวิธีการโอน

43.นายสมชาย ไพบูลย์ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 1.5 ล้านบาท (ฝากประมาณ 1.2 ล้านบาท ถอนประมาณ 3 แสนบาท) และมีข้อสังเกตว่ามีการฝากและถอนเงินโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก และผ่านทางระบบเอทีเอ็ม

44.นายสงวน พงษ์มณี ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 2 ล้านบาท (ฝาก-ถอนเงินสด)

45.พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมีเงินฝาก-ถอนเงินสด มียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 37 ล้านบาท

46.นายไพโรจน์ ตันบรรจง ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 2.8 ล้านบาท (ฝากประมาณ 1.5 ล้านบาท ถอนประมาณ 1.3 ล้านบาท) และมีข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่เป็นการฝาก-ถอน เป็นเงินสด

47.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 3.6 ล้านบาท (ฝากประมาณ 2.8 ล้านบาท ถอนประมาณ 2.8 ล้านบาท) และมีข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่เป็นการฝากด้วยการโอน และถอนเงินสด วันละหลายครั้ง

48.พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 20 ล้านบาท (มีเงินฝาก-ถอนเงินด้วยวิธีการโอน และไม่ใช้สมุดคู่ฝาก)

49.นายสุชาติ ลายน้ำเงิน ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 1.8 ล้านบาท (มีเงินฝาก-ถอนเงินสดผ่านทางระบบเอทีเอ็ม)

50.นายนิยม วรปัญญา ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 9 ล้านบาท (มีการฝาก-ถอนเงินสด)

51.นายเหวง โตจิราการ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 1.4 ล้านบาท (ฝากด้วยเช็คประมาณ 1.4 ล้านบาท)

52.นายวีระ มุสิกพงศ์ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 10.5 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นการฝากเงินสดและถอนเงินสด)

53.นายขวัญชัย สาราคำ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 14 ล้านบาท โดยมีการฝากเงินสด และถอนเงินสดทางเอทีเอ็ม

54.นายนิสิต สินธุไพร ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 8 ล้านบาท (ฝากประมาณ 5 ล้านบาท ถอนประมาณ 3 ล้านบาท) ซึ่งเป็นการฝาก-ถอนเงินผ่านทางระบบเอทีเอ็ม

55.นายก่อแก้ว พิกุลทอง ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 2.1 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นการฝาก-ถอนเป็นเงินสด และถอนเป็นเงินสด และถอนปิดบัญชี)

56.นายชินวัฒน์ หาบุญพาด ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 3.6 แสนบาท ซึ่งเดิมไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชี แต่มีข้อสังเกตว่าเมื่อวันที่ 17 มี.ค.2553 มีเงินเข้าในบัญชีจำนวนประมาณ 1.8 แสนบาท

57.นายอดิศร เพียงเกษ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 4.5 แสนบาท ฝากเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก ครั้งละประมาณ 5 หมื่นบาทหลายครั้ง

58.นายสำเริง ประจำเรือ เดิมไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชี แต่ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.- ธ.ค.2552 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยเฉพาะในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.2552 มียอดการฝาก และถอน ประมาณ 3-8 แสนบาท

59.นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 14 ล้านบาท (ฝากประมาณ 9 ล้านบาท ถอนประมาณ 5 ล้านบาท) ซึ่งเป็นการถอนเงินผ่านทางระบบเอทีเอ็ม

60.พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท มีการถอนเงินสดผ่านทางระบบเอทีเอ็ม ครั้งละ 1-2 หมื่นบาทหลายครั้ง

61.นายธนกฤต ชะเอมน้อย หรือ ชัยชนะ เกิดดี ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 1.7 ล้านบาท มีการฝากเงินสดโดยไม่มีสมุดคู่ฝาก และมีการถอนผ่านทางระบบเอทีเอ็ม นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์

62.นายอารี ไกรนรา ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 2 แสนบาท ซึ่งเป็นการฝากเงินสดผ่านทางเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ และถอนเงินสดผ่านทางระบบเอทีเอ็ม จำนวน 7 ครั้ง ภายในวันเดียว นอกจากนี้ยังพบว่ามีการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ โดยวางเงินดาวน์ 6 แสนบาท ผ่อน 48 งวด งวดละประมาณ 1.6 หมื่นบาท เริ่มผ่อนชำระค่างวดเมื่อเดือน ต.ค.2552 และการชำระค่างวดครั้งเดียวรวม 31 งวด เป็นเงินจำนวนประมาณ 5 แสนบาท เมื่อเดือน มี.ค.2553

63.นายเมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 1.2 ล้านบาท (ฝากประมาณ 1.2 หมื่นบาท ถอนประมาณ 9 หมื่นบาท)

64.พล.ท.มนัส เปาริก ในช่วงระหว่างเดือน มี.ค.-พ.ค.2553 มีการเบิกถอนเงินสดผ่านทางระบบเอทีเอ็ม ประมาณ 4 แสนบาท

65.พล.ท.พฤณฑ์ สุวรรณทัต ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 14 ล้านบาท (ฝากประมาณ 7 ล้านบาท ถอนประมาณ 7 ล้านบาท) ภายหลังจากที่มีการฝากเงินเพียง 8 วัน

66.พล.ต.อ.บุญสร้าง บุนนาค ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 2.7 ล้านบาท (ฝากประมาณ 1.5 ล้านบาท ถอนประมาณ 1.2 ล้านบาท)

67.นางเยาวเรศ ชินวัตร ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 34 ล้านบาท (ฝากประมาณ 20 ล้านบาท ถอนประมาณ 14 ล้านบาท)

68.นายสุธรรม แสงประทุม ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 4 ล้านบาทเศษ (ฝากโดยการโอน ถอน โดยเช็ค/เงินสด)

69.นายพศิน หอกลาง ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 4,720 ล้านบาท (ฝากประมาณ 2,360 ล้านบาท ถอนประมาณ 2,360 ล้านบาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี และใช้เช็ค)

70.นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 24 ล้านบาท (ฝากประมาณ 12 ล้านบาท ถอนประมาณ 12 ล้านบาท)

71.นายอัสนี เชิดชัย ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 1.7 ล้านบาท และใช้บัตรเครดิตที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) อังกฤษ และกัมพูชา หลายครั้ง

72.นางดวงแข อรรณนพพร ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 5 ล้านบาทเศษ (มีการฝาก-ถอนจำนวนหลายครั้ง)

73.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 27 ล้านบาท (ฝากประมาณ 14 ล้านบาท ถอนประมาณ 13 ล้านบาท)

74.นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 125 ล้านบาท

75.นายจตุพร เจริญเชื้อ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 1.7 ล้านบาท

76.นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 3 แสนบาท (มีการฝาก และถอนด้วยเงินสด)

77.นางสุพิชฌาย์ พัฒนะพันธุ์ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 2.8 ล้านบาท (ฝาก-ถอนเงินสด)

78.นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 3 แสนบาท (มีการฝาก-ถอนด้วยเงินสด)

79.นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 56 ล้านบาท (ฝากประมาณ 36 ล้านบาท ถอนประมาณ 22 ล้านบาท)

80.นายปลอดประสพ สุรัสวดี ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 27 ล้านบาท (ฝากประมาณ 14 ล้านบาท ถอนประมาณ 13 ล้านบาท)

81.นายประยุทธ มหากิจศิริ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 1,771 ล้านบาท (ฝากประมาณ 977 ล้านบาท ถอนประมาณ 794 ล้านบาท)

82.นายเมธี อมรวุฒิกุล ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 1 ล้านบาทเศษ (ฝากประมาณ 4 แสนบาท ถอนประมาณ 2 ล้านบาท)

83.นายภักดี ธนะปุระ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ย.2552 ถึง พ.ค.2553 ปรากฏว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยมียอดเงินหมุนเวียนจำนวนประมาณ 6 ล้านบาท (ฝากประมาณ 4.5 ล้านบาท ถอนประมาณ 2 ล้านบาท)

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai news