ภาคตะวันออก หน้ากากอนามัย ไวรัสโคโรน่า

รายชื่อ ร้านธงฟ้า จำหน่ายหน้ากากอนามัย จังหวัดในเขตภาคตะวันออก

Home / ข่าวทั่วไป / รายชื่อ ร้านธงฟ้า จำหน่ายหน้ากากอนามัย จังหวัดในเขตภาคตะวันออก

รวมรายชื่อ ร้านธงฟ้า จำหน่ายหน้ากากอนามัยในโซนภาคตะวันออก จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ตราด, ระยอง และสระแก้ว

ร้านธงฟ้า จำหน่ายหน้ากากอนามัย จังหวัดในเขตภาคตะวันออก

การจำหน่ายหน้ากากอนามัยธงฟ้าในครั้งนี้จัดบรรจุเป็นแพ็คละ 4 ชิ้น ในราคา 10 บาท (เฉลี่ยแล้วชิ้นละ 2.50 บาท) จำกัดการซื้อได้คนละ 1 แพ็คเท่านั้น! ใครอยู่ใกล้เขตพื้นที่ไหน ลองเช็คกันค่ะ

จ. ฉะเชิงเทรา

 • ไทยไชโย – เมืองฉะเชิงเทรา
 • นางวิภา แตงอ่อน – บางคล้า
 • ผู้ใหญ่โหน่ง – บางน้าเปรี้ยว
 • นายเริงชัย วิรัชพันธุ์ – บางปะกง
 • กุสุมา – บ้านโพธิ์
 • บริษัท พวงทองตลาดนัดติดแอร์จากัด – พนมสารคาม
 • แมวมินิมาร์ท – ราชสาส์น
 • สมโภชน์มินิมาร์ท – สนามชัยเขต
 • รดา พาณิชย์ – แปลงยาว
 • ธัญญาพร – คลองเขื่อน
 • สมบูรณ์ดี – ท่าตะเกียบ
 • บริษัท ตะวันออกค้าปลีก จำกัด – เมืองฉะเชิงเทรา
 • ร้านฟลุกมินิมาร์ท – บ้านโพธิ์
 • ร้านฟาแคร์มาร์ท – บางปะกง
 • เภสัชกรจารุ – พนมสารคาม
 • ร้านบ้านยาเกตเวย์ – แปลงยาว

จ. จันทบุรี

 • อมรเภสัช – เขาคิชฌกูฏ
 • หจก.ยิ่งใหญ่ซุปเปอร์มาเก็ต – เมืองจันทบุรี
 • ร้านยาเภสัช – ท่าใหม่
 • สุกัญญาฟาร์มาซี – มะขาม
 • สมบูรณ์เภสัช – สอยดาว
 • นายายอามเภสัช – นายายอาม
 • ยิ่งเจริญเภสัช – แหลมสิงห์
 • ฟาร์มาเทอมินอล จำกัด (ร้านสถานียา) – แก่งหางแมว
 • ร้านค้าสวัสดิ์การกองทุนหมูบ้านาซ๊อก – ขลุง
 • มัจฉาการค้า – โป่งน้าร้อน
 • สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดจันทบุรี (จำนวน 3 ร้าน)
 • หจก.ทวีเจริญ ซุปเปอร์สโตร์ – เมืองจันทบุรี
 • คลองเตยเภสัช – เมืองจันทบุรี

จ. ชลบุรี

 • ดีเฮง รวย – ศรีราชา
 • คลังยาเภสัช – บ้านบึง
 • เภสัชชุมชน – สัตหีบ
 • บจ.เฉลิมไทย ดีพาร์ทเม้นสโตร์ – เมืองชลบุรี
 • บจ.เทพบัวทอง – บางละมุง
 • ต้นรักษ์ยา – พานทอง
 • พูลเจริญ – เกาะจันทร์
 • ศักดิ์สวัสดิ์ 2 – บ่อทอง
 • ร้านเจ๊แหม่ม – เกาะสีชัง
 • บุญบันดาลโอสถ – พนัสนิคม
 • ซุ่น ฮะ เส็ง – หนองใหญ่
 • บริษัท เอส.เอ็น.ออล ซัพพลาย จากัด (ร้านขายยาครอบครัวสุขภาพ) – เมืองชลบุรี
 • PhamaSave – เมืองชลบุรี
 • สุชาดา – เมืองชลบุรี
 • มะปราง – ศรีราชา
 • ร้านเอ็ม พีมินิมาร์ท – ศรีราชา
 • ต้นก้ามปู – ศรีราชา
 • JC imart 112 ศรีราชา 3 – ศรีราชา
 • เจ๊หมวย – บางละมุง
 • บจ.ซุปเปอร์มาร์ท (2000) – บ้านบึง
 • ศิริโอสถ – สัตหีบ
 • ร้านฟ้าใส ช็อป (Fasai Shop) สั – ตหีบ
 • มีแน่ – สัตหีบ
 • เอสพีมินิมาร์ท – สัตหีบ
 • สาเพ็งหนองไผ่แก้ว – บ้านบึง
 • บจ.เอทีพีมาร์ท – ศรีราชา
 • นิดชาติ – เกาะจันทร์

จ.ตราด

 • บริษัท ดีเซฟ ค้าส่ง จากัด (สาขา 3) – เมืองตราด
 • บริษัท ดีเซฟ ค้าส่ง จากัด (แหลมงอบ) – แหลมงอบ
 • บริษัท ดีเซฟ ค้าส่ง จากัด (เกาะช้าง) – เกาะช้าง
 • กาะกูดฟาร์มาซี เกาะกูด
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด ธ.ธนาเทรดดิ้ง – คลองใหญ่
 • ชวนชม – บ่อไร่
 • อินเตอร์ดรักฟาร์มาซี – กาะช้าง
 • ตั้ง ยิ้น เฮง – เขาสมิง
 • ประชาเภสัช – เขาสมิง

จ. ปราจีนบุรี

 • บจ.กรชัยสหพัฒน – เมืองปราจีนบุรี
 • หจก. อ.อุดมการค้า – กบินทร์บุรี
 • นาดีเซ็นเตอร์ – นาดี
 • ร้าน ส.ซุปเปอร์สโตร์ – บ้านสร้าง
 • หจก.ซิวดีพาร์ทเมนท์สโตร์ – ประจันตคาม
 • ร้านเจ๊แตน – ศรีมหาโพธิ
 • ร้านเสาวนีย์ชาหว้า – ศรีมโหสถ
 • บริษัทปัณณ์ยา รีเทล จากัด – กบินทร์บุรี
 • ร้านยาทองเภสัช – ศรีมหาโพธิ
 • บริษัท ปัณณ์ยา รีเทล จากัด (สาขา) – ศรีมหาโพธิ
 • ร้านสุภาภรณ์ – ศรีมหาโพธิ
 • ร้านเลิศลักษณ์ – ศรีมโหสถ
 • ร้านเฮ้า (ปิงพลาซ่า บ้านโง้ง) – ประจันตคาม
 • เอ็ม.ที.ซี. (ทิพ-ท็อพ) ซุปเปอร์สโตร์จากัด – กบินทร์บุรี

จ. ระยอง

 • บริษัท เหล่าคนค้า จำกัด – บ้านฉาง
 • บริษัท วัชราวรรณ(2008) จำกัด – เมืองระยอง
 • เภสัชกรจารุณี -ปลวกแดง
 • บริษัท วงศ์ยั่งยืน จำกัด – วังจันทร์
 • ห้างหุ้นส่วนจากัด วีรชัยเภสัช – แกลง
 • เรือนยาฟาร์ม่า – นิคมพัฒนา
 • เภสัชกรนิรมล – บ้านค่าย
 • บ้านยาสี่แยก – เขาชะเมา
 • แสงทองซุปเปอร์เซ็นเตอร์ – เมืองระยอง
 • มาวินซุปเปอร์ – เมืองระยอง

จ. สระแก้ว

 • สกต.ธกส. เมืองสระแก้ว – เมืองสระแก้ว
 • สกต.ธกส. อ.คลองหาด – คลองหาด
 • สกต.ธกส. อ.ตาพระยา – ตาพระยา
 • สกต.ธกส .อ.วังน้าเย็น – วังน้าเย็น
 • สกต. ธกส. อ.วัฒนานคร – วัฒนานคร
 • สกต. ธกส. อ.อรัญประเทศ – อรัญประเทศ
 • สกต.ธกส. อ.เขาฉกรรจ์ – เขาฉกรรจ์
 • สกต. ธกส. อ.โคกสูง – โคกสูง
 • สกต.ธกส.อ.วังสมบูรณ์ – วังสมบูรณ์
 • นานาภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์ท – เมืองสระแก้ว
 • ทรงชายซุปเปอร์ – เมืองสระแก้ว
 • สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด – วัฒนานคร