การบินไทย ไวรัสโคโรนา

การบินไทย แจงปมพบผู้ป่วยไวรัสโควิด 19 บนเที่ยวบิน กรุงเทพ-บริสเบน

Home / ข่าวทั่วไป, ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / การบินไทย แจงปมพบผู้ป่วยไวรัสโควิด 19 บนเที่ยวบิน กรุงเทพ-บริสเบน

ประเด็นน่าสนใจ

  • เผยเป็นต่างชาติไม่ใช่คนไทย
  • เบื้องต้นส่งข้อมูลให้ออสเตรเลียตามร้องขอแล้ว
  • ขณะเดียวกันส่งกักตัวลูกเรือ และทำความสะอาดเครื่องบินแล้ว

เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้รับทราบจากทางการออสเตรเลียในกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 คน

มีประวัติการเดินทางในเที่ยวบินทีจี 473 กรุงเทพฯ-บริสเบน เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือส่งมอบข้อมูลของผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าว ตามที่ทางการออสเตรเลียร้องขอ

ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการปฎิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ในอากาศยานอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ไม่ใช่ผู้โดยสารชาวไทย โดยเบื้องต้นทางการออสเตรเลียได้ขอรายชื่อที่อยู่ผู้โดยสารที่นั่งบริเวณแถวหน้า แถวหลัง และแถวเดียวกับผู้โดยสารในเที่ยวบินทีจี 473 กรุงเทพฯ-บริสเบนไปแล้ว

เพื่อนำไปใช้ในการติดตามพฤติกรรมและเฝ้าระวังโรค และในขั้นตอนต่อไปคาดว่าจะต้องมีการกักตัวลูกเรือในเที่ยวบิน ทีจี 473 กรุงเทพฯ-บริสเบน เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 เพื่อเฝ้าระวังต่อไป