ปิดกรุงเทพฯ ไวรัสโควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

หยุดพัก หยุดการเคลื่อนย้าย ช่วงสำคัญที่จะทำให้ ไม่แพร่เชื้อโควิด-19

Home / ข่าวทั่วไป, ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / หยุดพัก หยุดการเคลื่อนย้าย ช่วงสำคัญที่จะทำให้ ไม่แพร่เชื้อโควิด-19

📍 ข้อมูลที่น่าสนใจมากอีกข้อมูลในช่วงสัปดาห์นี้

🔵 (กราฟสีน้ำเงิน) เดิมเราพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ

🔴 (กราฟสีแดง) ผู้ป่วยในต่างจังหวัด ซึ่งกำลังเพิ่มขึ้น ถ้าเราไม่ทำอะไรเดี๋ยวอีกสักพักนึง #จำนวนผู้ป่วยจะมากขึ้นในต่างจังหวัด


📍 สิ่งที่ทางกรุงเทพฯ รวมถึงรัฐบาล ให้หยุดงาน หยุดการเคลื่อนย้าย ใน 3 สัปดาห์นี้ วัตถุประสงค์หลัก คือ

  • ให้อยู่บ้าน ที่พัก จะได้ไม่แพร่เชื้อให้กับผู้อื่น
  • ใครที่ป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ประมาณ 2 อาทิตย์ก็จะหาย

“ตรงนี้เป็นช่วงที่สำคัญที่จะทำให้กรุงเทพฯ ปลอดเชื้อ ไม่แพร่เชื้อ”

แต่ถ้าใครยังเดินทางไปอยู่ ทำให้เรามีความเสี่ยงที่อยู่กับคนจำนวนมากในการเดินทางด้วย มีโอกาสเพิ่มเชื้อ และมีโอกาสแพร่เชื้อสู่ต่างจังหวัด

❤️ “ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ มีเด็ก เป็นคนที่เรารัก ทำให้เกิดความเสี่ยงที่มากกว่า ในกรุงเทพฯ ในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น”

❤️ “ถ้ารักพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่อย่าพึงเดินทางกลับนะครับ ให้แน่ใจก่อนว่ากรุงเทพฯเชื้อจะลดน้อยลง”

| ดร.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
แถลง สธ. วันที่ 22 มี.ค. 2563 : 10.55 น.