พรก. ฉุกเฉิน โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุป! ข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ห้ามทำ-ให้ทำ-ควรทำ)

Home / ข่าวทั่วไป, ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สรุป! ข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ห้ามทำ-ให้ทำ-ควรทำ)

สรุปข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ทั่วประเทศ) ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แถลงไปเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 26 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 และรวมคำถามคำตอบที่หลาย ๆ คน สงสัย สิ่งใดที่ห้ามทำ ให้ทำ และควรทำ มาให้ทุกคนได้อ่านแบบกระชับ เข้าใจง่าย

สรุป! พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แบบกระชับ เข้าใจง่าย

[สรุปฉบับที่ 1] : ข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ทั่วประเทศ)

 • มีผลบังคับใช้ วันที่ 26 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563

📍 คำสั่งข้อกำหนดแบบสรุป

❌ ห้ามทำ

ห้ามเข้าพื้นที่เขตกำหนด

เช่น ตามที่เขตพื้นที่ ผู้ว่าฯกทม.สั่งปิดสถานบันเทิง สนามมวย สนามกีฬา หรือ ผู้ว่าฯต่างจังหวัดสั่งปิดสถานบันเทิง ประกาศก่อนหน้านี้ เป็นต้น

 • (ก่อนหน้านี้บางจังหวัดไม่ได้มีคำสั่งปิดสถานที่ #แต่ตอนนี้ต้องมีคำสั่งปิด เพราะเป็นกรณีการป้องกัน แต่ไม่จำเป็นต้องสั่งปิดหรือห้ามเหมือนกันหมดทุกแห่งอยู่ที่ท่านจะพิจารณา)
 • แต่มีสถานที่บางอย่างที่ไม่ได้ห้าม แต่ให้พิจารณาไว้ก่อนตามความเหมาะสม เช่น สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น ชายหาดบางแสน หัวหิน พัทยา ชายหาดสัตหีบ ให้ผู้ว่าฯ พิจารณาตามความเหมาะสม เพราะบางแห่งไม่มีคนไป บางแห่งมีคนไปมั่วสุมจำนวนมาก บางแห่งมีชาวต่างชาติ หรือศาสนสถาน

ห้ามคนทั้งหลาย เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมาทางบก เรือ อากาศ

 • ยกเว้น ผู้มีสัญชาติไทย แต่ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ fit-to-fly health certificates) ถ้าหาใบรับรองแพทย์ไม่ได้ให้ติดต่อสถานทูต

ผู้ที่เข้าประเทศไทยมาได้

 • คณะทูตประจำประเทศไทย
 • ผู้ส่งสินค้าเสร็จแล้วกลับออกไปโดยเร็ว (มีเวลาจำกัด)
 • ผู้ที่มาจากยานพาหนะ เช่น คนขับรถ นักบิน สจ๊วต แอร์โฮสเตส
 • บุคคลที่ได้รับการยกเว้นจาก นายกรัฐมนตรี หรือ หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

ห้ามชุมนุม คนหมู่มาก

 • (เว้นแต่ปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์)
 • ห้ามเผยแพร่ข่าวเท็จ ข่าวลวง ข่าวปลอม ทำให้ตื่นตระหนกเกี่ยวกับโควิด-19

✅ ให้ทำ หรือ ให้เตรียม

(ไม่มีตรงไหนบังคับประชาชน แต่บังคับส่วนราชการ) เช่น

 • ให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ เตรียมมาตราการช่วยเหลือประชาชน
 • ให้ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ เตรียมโรงพยาบาลสนาม เตรียมสถานที่อื่นๆเป็นสถานที่รับผู้ป่วย เตรียมหายา เตรียมหาเวชภัณฑ์

🤝 ควรทำ

ข้อกำหนด ฉบับที่ 1 เป็นคำแนะนำประชาชน (แต่ให้ระวังข้อกำหนดฉบับที่ 2 และ 3 แต่ตอนนี้ยังไม่ประกาศ)

คำว่า “ควร” จะยกเป็น “ห้าม” หรือ “สั่งให้ทำ” ทันที

 • สำหรับประชาชนนั้น “ควรอยู่บ้าน” ควรที่จะไม่ออกนอกบ้าน (ในเวลานี้ไม่ได้สั่งห้ามแต่ก็จวนแล้ว เตือนไว้ก่อน)
 • บุคคล 3 ประเภท ต่อไปนี้เป็นบุคคลที่ทางการแพทย์ได้ระบุว่ามีความเสี่ยงต่อการติดโรคสูงมาก #จึงขอให้อยู่บ้าน (เว้นแต่ออกไปทำธุรกิจ ธุรกิจกรรมบางอย่างที่จำเป็น)
 1. ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป
 2. บุคคลที่มีโรคประจำตัว ตามที่ระบุ เช่น โรคเบาหวาน โรคปอด โรคทางเดินหายใจ เป็นต้น
 3. เด็กเล็ก ต่ำกว่า 5 ขวบ

การเดินทางข้ามจังหวัด

 • ตอนนี้ยังอยู่ในมาตราการ “ควร” #ยังสามารถเดินทางได้แต่ว่ามีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากขึ้น
 • มีด่านมากขึ้นและตรวจสอบว่าบุคคลในรถมีการนั่ง ยืน เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หรือไม่?
 • ผู้โดยสารทุกคน สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือไม่?
 • เรียกลงมาตรวจวัดอุณหภูมิ ร่วมทั้งอาจจะใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
 • ตรวจดูว่าดื่มสุรา สังสรรค์มาหรือไม่?
 • อาจจะติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามตัว
 • สำคัญสุด คือ บัตรประจำตัวประชาชน
 • กรอกใบฟอร์ม บ้านอยู่ที่ไหน? จะไปไหน? เบอร์โทรอะไร? (ถ้าในรถมีผู้โดยสารคนใดติดเชื้อโควิด-19 จะได้ติดตามตัวผู้สัมผัสได้ทันที)

📍 สถานที่ที่รัฐบาลสนับสนุนให้เปิด (อย่าปิด)

 • เช่น โรงงาน
 • ธนาคาร , ตู้ ATM
 • ร้านอาหาร (แต่ให้ซื้อกลับบ้าน)
 • ห้างสรรพสินค้าให้เปิดเฉพาะแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกอาหาร แผนกยา แผนกสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน
 • การบริการขนส่งสินค้า
 • การซื้อหาอาหารยังทำได้เป็นปกติ
 • แต่ห้ามกักตุนสินค้า
 • ธุรกิจหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน
 • สถานที่ราชการ (เปิดปกติ)
 • โรงพยาบาล
 • ร้านขายยา
 • คลินิก
 • ธุรกิจเดลิเวอรี่

📍 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ยังไม่ออกแต่ถ้าออกจะเข้มข้นขึ้น

รวมคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ พ.ร.ก ฉุกเฉิน

❓ ปิดประเทศหรือยัง?

 • ตอบ : ยังไม่ปิด เพราะเราเปิดให้คนไทยกลับเข้ามาได้

❓ ปิดเมือง ปิดข้ามจังหวัดหรือยัง?

 • ตอบ : ยัง ยังเดินทางได้อยู่ (แต่จะยุ่งยากลำบากในการเดินทาง เพราะจะมีด่านตรวจสอบอยู่)

❓ ประกาศเคอร์ฟิว หรือยัง?

 • เคอร์ฟิว คือ ห้ามออกจากสถานที่ (โดยมีเวลากำหนด)
 • ตอบ : ยังไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิว
 • เคอร์ฟิว กับ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน แต่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพียงให้รัฐมีอำนาจ
 • ยังออกจากบ้านได้ (เว้นแต่บุคคล 3 ประเภท คือ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป เด็กเล็กต่ำกว่า 5 ขวบ และบุคคลมีโรคประจำตัว ตามที่แพทย์กำหนด เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคตับแข็ง เป็นต้น)

❓ ทำไมไม่ตั้งรัฐมนตรีมาเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ทำไมตั้งปลัดกระทรวง?

 • ตอบ : ใน พ.ร.ก. ได้กำหนดไว้ว่าต้องมีหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โดยแต่งตั้งข้าราชการประจำ ซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี

❓ แล้วรัฐมนตรีประจำกระทรวงล่ะ?

 • ตอบ : ยังปฏิบัติงานอยู่โดยเฉพาะด้านนโยบาย ส่วนอำนาจหน้าที่ยังคงมีเหมือนเดิม แต่ปลัดกระทรวงจะทำงานในด้านนี้และลงลึกไปอีก