โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

ม.มหาสารคาม เตรียมปรับหอพักนิสิต เป็น รพ.สนาม และที่พักบุคลากรทางการแพทย์

Home / ข่าวทั่วไป, ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / ม.มหาสารคาม เตรียมปรับหอพักนิสิต เป็น รพ.สนาม และที่พักบุคลากรทางการแพทย์

1 เม.ย. 2563 – ถึงแม้ว่าปัจจุบันผู้ป่วยในจังหวัดมหาสารคาม ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต แต่ล่าสุดทาง ม.มหาสารคาม ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการเตรียมปรับหอพักนิสิต เป็น รพ.สนาม และที่พักบุคลากรทางการแพทย์

มมส เตรียมปรับหอพักนิสิต เป็น รพ.สนาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และบุคลากร จากโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่บริเวณหอพักนิสิตปฐมเวศน์ หอชัยพฤกษ์ และหอพักการเวก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม และเป็นสถานที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล เปิดเผยว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ถึงแม้ว่าปัจจุบันผู้ป่วยในจังหวัดมหาสารคาม ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตหรือน่ากังวลอะไร ก็ถือว่าเป็นการวางแผนรับมือเอาไว้ดีกว่า

ซึ่งได้วางแผนไว้ว่าจะรับเฉพาะผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลที่ได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้วและอยู่ระหว่างการกักตัว มีการปิดกั้นให้เป็นสถานที่ปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล โดยใช้หอพักปฐมเวศน์และหอชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความเหมาะสมต่อการจัดพื้นที่รองรับมาตรฐาน เป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว จำนวน 72 เตียง

และใช้หอพักการเวก จำนวน 20 ห้อง เป็นสถานที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ได้มอบหมายให้ กองอาคารสถานที่ ปรับปรุง ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม ทำความความสะอาดบริเวณภายในหอพักและบริเวณโดยรอบหอพักดังกล่าว ให้มีความพร้อมใช้งานในทุกด้าน ทั้งเรื่อง ระบบน้ำ ระบบไฟ สาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบความปลอดภัย ก่อนที่จะเปิดให้ใช้งานเมื่อถึงคราวจำเป็น ในกรณีที่จะแบ่งเบาภาระหรือลดการแออัดจากผู้ป่วยล้นเตียงจากโรงพยาบาลในอนาคต