ฝุ่น PM 2.5

อัปเดต ฝุ่นละออง ภาคเหนือ – 7 เม.ย. 63 เวลา 07:30 น.

Home / ข่าวทั่วไป / อัปเดต ฝุ่นละออง ภาคเหนือ – 7 เม.ย. 63 เวลา 07:30 น.

สถานการณ์ไฟป่าในมีแนวโน้มลดลง โดยข้อมูลจุดความร้อนของวันที่ 6 เม.ย. ทั่วประเทศลดลงเหลือ 1,325 จุด ซึ่งอยู่ในบริเวณ 9 จังหวัดภาคเหนือ 832 จุด (ลดลงเกือบ 400 จุด) และเป็นการเผาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ / ป่าสงวน 800 จุดด้วยกัน

ฝุ่นละออง ภาคเหนือ – 7 เม.ย. 63

สภาพอากาศที่จมตัว มีการไหลเวียนต่ำ (ลมค่อนข้างสงบ) ทำให้ปริมาณ PM 2.5 ลดลงไปบ้างในหลายพพื้นที่ แต่ก็ยังอยู่ในระดับสีแดงเป็นส่วนใหญ่ คาดว่า ในระยะนี้ (7-12 เม.ย.) ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ก็ยังจะอยู่ในระดับสีแดง หากปริมาณการเผายังไม่ลดลง

Top 10 อันดับค่าฝุ่นละออง PM 2.5

ประจำวันที่ 7 เม.ย. 2563 เวลา 07.00 น.

  1. รพ. เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM2.5 = 427 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  2. รพ. สะเมิง จ.เชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM2.5 = 307 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  3. รพ. สต. เกาะช้าง จ.เชียงราย ค่าฝุ่น PM2.5 = 291 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  4. รพ. สต. เมืองน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ค่าฝุ่น PM2.5 = 290 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  5. รพ. สันทราย จ.เชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM2.5 = 283 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  6. รพ. อุ้มผาง จ.ตาก ค่าฝุ่น PM2.5 = 277 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  7. คณะมนุษยศาสตร์ มช. (อาคาร HB5) ค่าฝุ่น PM2.5 = 237 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  8. สำนักบริการวิชาการ ม. เชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM2.5 = 233 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  9. รพ. นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM2.5 = 229 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
  10. รพ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM2.5 = 221 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)