ศึกษาทางไกล เรียนออนไลน์ โรงเรียนราชวินิต

โรงเรียนราชวินิต ทดสอบระบบเรียนออนไลน์วันแรก

Home / ข่าวทั่วไป / โรงเรียนราชวินิต ทดสอบระบบเรียนออนไลน์วันแรก

ประเด็นน่าสนใจ

  • โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพ ทดสอบระบบการเรียนออนไลน์วันแรก
  • เผยเหตุการณ์วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ ถือเป็นความท้าทายอีกครั้งที่มนุษย์ทุกคนได้มองเห็นศักยภาพใหม่ๆของตัวเอง

วันนี้ ( 18 พ.ค. 63 ) ที่โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมาแขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ บรรยากาศการทดสอบระบบการเรียนออนไลน์วันแรก โดยมี Mr.Aliaksandr Sharayeu อาจารย์ประจำกลุ่มสาระภาษาอังกฤษกำลังสอนเด็กนักเรียนอย่างเป็นกันเอง

ทั้งนี้นาง สุพรรัตน์​ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสถานศึกษา​โรงเรียนราชวินิต เปิดเผยว่า การทดสอบระบบการเรียนออนไลน์วันแรก ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน่าพอใจ ที่ผ่านมาตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางโรงเรียนเองได้มีการวางแผนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้

โดยหลักสูตรยึดตามกระทรวงศึกษาธิการที่จะสอนผ่าน DLTV แต่จะสร้างเสริมและเพิ่มเติมในวิชาที่เป็นวิชาในกลุ่ม 7 กลุ่มสาระ มีการแบ่งคุณครูจากแต่ละกลุ่ม แบ่งเป็นทีม 2-3 คน ช่วยกันวางโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน กระทั่งได้หลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุม ชัดเจนและเข้มข้น

ยกตัวอย่างวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นห้องเรียนหลักสูตร Mini English Program (MEP) มีอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นผู้สอน ทำการสอนสดผ่านระบบ Google Classrooms ซึ่งนักเรียน สามารถโต้ตอบสอบถามกับครูผู้สอนได้ทันที

ครูผู้สอนเองยังสามารถทดสอบตั้งคำถามกับนักเรียนแต่ละคนพร้อมเช็คชื่อผู้เข้าเรียนด้วย หรือหากนักเรียนที่อยากจะดูบทเรียนซ้ำ ก็สามารถเข้ามาเรียนได้อีกครั้งด้วย นอกจากนี้ในรายวิชาอื่นๆ อาทิ คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และศาสตร์พระราชา ฯลฯ ครูผู้สอนแต่ละท่านได้มีการวางตารางการเรียนการสอนตามเวลาให้นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญและปรับวิถีชีวิตใหม่ คุณครู พ่อแม่ นักเรียน ก็ต้องปรับตัวไปในแนวทาง New Normal ร่วมกัน หากมองด้านดีของวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ ถือเป็นความท้าทายอีกครั้งที่มนุษย์ทุกคนได้มองเห็นศักยภาพใหม่ๆของตัวเอง

โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่หลังจากนี้เชื่อว่าการเรียนในห้องเรียนจะเดินควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์ ทั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาอาจต้องสนับสนุนงบประมาณในด้านนี้เพิ่มขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้รุดหน้าต่อไป