การบินไทย

ที่ประชุมการบินไทย มีมติแต่งตั้งบอร์ดใหม่ 4 คน

Home / ข่าวทั่วไป / ที่ประชุมการบินไทย มีมติแต่งตั้งบอร์ดใหม่ 4 คน

ประเด็นน่าสนใจ

  • ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ใหม่ 4 คน
  • มีผลตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

วันนี้ (25พ.ค.) ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ใหม่ 4 คน ได้แก่

  • นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
  • นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายพินิจ พัวพันธ์
  • นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนางปรารถนา มงคลกุล
  • นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนางสาวศิริกุล เลากัยกุล

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป