เราไม่ทิ้งกัน

รีบเลย!! ‘เราไม่ทิ้งกัน’ กลุ่มทบทวนสิทธิ ติดต่อกรุงไทยภายในวันนี้ [29 พ.ค.63]

Home / ข่าวทั่วไป / รีบเลย!! ‘เราไม่ทิ้งกัน’ กลุ่มทบทวนสิทธิ ติดต่อกรุงไทยภายในวันนี้ [29 พ.ค.63]

ประเด็นน่าสนใจ

  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แจ้งให้ผู้ที่ทบทวนสิทธิรับเงิน 5,000 บาท ติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยภายในวันนี้
  • เพื่อตรวจสอบสิทธิรับเงินโดยด่วน ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน
  • ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน มีผู้ผ่านสิทธิทั้งสิ้น 15.1 ล้านคน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขอแจ้งให้ผู้ที่ทบทวนสิทธิรับเงิน 5,000 บาท โครงการเราไม่ทิ้งกัน ทั้งผู้ที่แจ้งที่อยู่ไม่ตรง หรือรัฐไม่สามารถติดต่อได้จำนวน 97,000 คน ให้เร่งติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยที่ใกล้เคียงภายในวันนี้ (29 พ.ค.) เพื่อตรวจสอบสิทธิรับเงินโดยด่วน ส่วนที่เหลืออีก 11,000 ราย จะเร่งส่งทีมพิทักษ์สิทธิเร่งตรวจสอบโดยเร็วที่สุด สำหรับความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันมีความคืบหน้าไปแล้ว 99.5% มีผู้ผ่านสิทธิทั้งสิ้น 15.1 ล้านคน

“กลุ่มที่อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์ เนื่องจากบางส่วนติดต่อได้ แต่ไม่สามารถนัดพบได้ หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ไว้ และบางส่วน ผู้พิทักษ์สิทธิ์ พยายามติดต่อไปหลายครั้งก็ไม่สามารถติดต่อได้ ขอให้รีบมาแจ้งสาขาธนาคารกรุงไทยที่อยู่ใกล้”