สวนสนุก โยโย่แลนด์

‘โยโย่แลนด์’ สวนสนุกปลอดภัย ขานรับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4

Home / ข่าวทั่วไป / ‘โยโย่แลนด์’ สวนสนุกปลอดภัย ขานรับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4

ประเด็นน่าสนใจ

  • โยโย่แลนด์ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังมีมาตรการผ่อนปรน
  • มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ พร้อมลงทะเบียนชื่อ และนามสกุล
  • ฆ่าเชื้อโรคตามจุดสัมผัสต่างๆ ทุก 30 นาที

โยโย่แลนด์ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังมีมาตรการผ่อนปรน ให้สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก กลับมาเปิดให้บริการได้

ทั้งนี้ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ พร้อมลงทะเบียนชื่อ และนามสกุลผู้เข้าใช้บริการอย่างชัดเจน และขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีบริกานเจลล้างมือตามจุดต่างๆ ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทั้งนี้มีการจำกัดผู้เข้าใช้บริการ 1 คน ต่อพื้นที่บริการ 5 ตารางเมตร และกำหนดให้ผู้ใช้บริการสวนสนุกต้องเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing อย่างน้อย 1.50 เมตร

อีกทั้งยังมีการทำความสะอาดหลังให้บริการเสร็จต่อรอบเพื่อความปลอดภัย และทำการฆ่าเชื้อโรคตามจุดสัมผัสต่างๆ ทุก 30 นาที และยังคงปิดให้บริการในส่วนของบ้านบอล และลานเด็กเล่นไว้ก่อน เพื่อยกเว้นกิจกรรที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพราะมีพื้นที่ผิวสัมผัสร่วมกันมากๆ