คมนาคมสั่งชะลอเปลี่ยนหมายเลขสายรถเมล์

Home / ข่าวทั่วไป / คมนาคมสั่งชะลอเปลี่ยนหมายเลขสายรถเมล์

กระทรวงคมนาคม สั่งชะลอการเปลี่ยนหมายเลขสายรถประจำทาง จนกว่ารถเมล์เอ็นจีวี 4,000 คัน จะเข้าระบบ พร้อมทั้งผ่อนผันให้รถตู้เอ็นจีวีใช้งานได้ถึง 14 ปี

นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องความสับสน ที่รถเมล์บางสายเปลี่ยนแปลงหมายเลขรถ โดยวงเล็บหมายเลขเดิมไว้ว่า ขอให้ ขสมก.ชะลอการดำเนินการไปก่อน โดยจะรอให้จัดรถใหม่ทั้งระบบ หลังจากรับมอบรถเมล์เอ็นจีวี 4,000 คัน ในอีกประมาณ? 2? ปีข้างหน้า โดยวันนี้เตรียมเสนอ ครม.รับทราบรายละเอียดโครงการรถเมล์เอ็นจีวี 4,000 คัน หากได้รับความเห็นชอบก็จะสามารถเดินหน้าโครงการดังกล่าวได้

ด้านนายโอภาส เพชรมุณี ผู้อำนวยการ ขสมก. ยอมรับว่า สำนักงานเขตเดินรถให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนสับสน

ดังนั้น จึงสั่งให้ยกเลิกการเปลี่ยนหมายเลขของสายรถเมล์ปรับอากาศทั้งหมดก่อน โดยจะหารือกับคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง เพื่อหาแนวทางใหม่ และต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น