ปายผวา!! วันเดียวเกิดแผ่นดินไหว 6 ครั้ง

Home / ข่าวทั่วไป / ปายผวา!! วันเดียวเกิดแผ่นดินไหว 6 ครั้ง


เหตุทำไมแผ่นดินไหวที่ปาย(28-07-10)

ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้น

ชาวอ.ปาย ต้องประสบกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นถี่ยิบในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำการสรุปการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย โดยในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณ อ.ปาย จ. แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2553 เกิดแผ่นดินไหวรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งจากการวัดแรงสั่นสะเทือนทั้ง 6 ครั้งได้ผลดังนี้

เวลา 18.07 น. วัดการสั่นสะเทือนได้ 2.1 ริกเตอร์
เวลา 18.35 น. วัดการสั่นสะเทือน ได้ 3.0 ริกเตอร์
เวลา 19.17 น. วัดการสั่นสะเทือน ได้ 2.5 ริกเตอร์
เวลา 20.50 น. วัดการสั่นสะเทือนได้ 3.2 ริกเตอร์
เวลา 21.21 น. วัดการสั่นสะเทือน ได้ 2.3 ริกเตอร์
และ เวลา 21.50 น. วัดการสั่นสะเทือน ได้ 2.0 ริกเตอร์

แรงสั่นสะเทือนดังกล่าว รู้สึกไปยังพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน รวมไปถึง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้น

เีรียบเรียงข่าวโดย Mthai news

http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=616&contentID=48307