รถไฟปรับขึ้นค่าโดยสาร ชั้น1-2 อีก 10 เปอร์เซ็นต์

Home / ข่าวทั่วไป / รถไฟปรับขึ้นค่าโดยสาร ชั้น1-2 อีก 10 เปอร์เซ็นต์

เริ่ม 1ตุลาคม2553เป็นต้นไป ส่วนชั้นสามยังไม่ขึ้น

นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือรฟท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ รฟท.ได้มีมติให้ รฟท.ปรับขึ้นค่าโดยสารชั้น 1 และชั้น 2 เพิ่มขึ้น10% โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม2553เป็นต้นไป? ทั้งนี้คงต้องมีการหารือกับกระทรวงการคลังอีกครั้งว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ แต่ค่าโดยสารชั้น 3 นั้นยังไม่มีการปรับขึ้น? เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่า เพื่อไม่ให้กระทบต่อนโยบายการให้ความช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล ผู้มีรายได้น้อยจะต้องไม่รับภาระเพิ่มขึ้น

การเสนอขอปรับค่าโดยสารรถไฟครั้งนี้ เนื่องจาก อัตราค่าโดยสารรถไฟในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ค่าโดยสารรถไฟชั้น 3 ยังคงเป็นโครงสร้างที่ใช้เมื่อปี 2528 และ รฟท.ได้รับอนุมัติให้ปรับค่าโดยสารครั้งล่าสุดในปี 2539 โดยเป็นปรับเฉพาะค่าโดยสารรถไฟชั้น 1 และชั้น 2 เท่านั้น ซึ่งในช่วงนั้นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ราคาลิตรละประมาณ 8 บาท แต่ปัจจุบันมีราคาลิตรละ 28.79 บาท ส่งผลให้ รฟท.มีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่การขนส่งทางถนนได้ปรับค่าโดยสารให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันอยู่ตลอด เวลา

อย่างไรก็ตามการขอเสนอเป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2553 และข้อเสนอขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 ระหว่าง รฟท. และกระทรวงการคลัง ซึ่งการปรับโครงสร้างค่าโดยสารเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงดังกล่าว และคาดว่าการปรับค่าโดยสารดังกล่าวจะส่งผลให้ รฟท.มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ ประมาณ 97 ล้านบาท

หลังการ การปรับค่าโดยสารชั้น 1 และชั้น 2 เพิ่มขึ้น 10% จะส่งผลให้ ค่าโดยสารชั้น 1 ในระยะทาง 100 กม.แรกเพิ่มขึ้นเป็น กม.ละ 1.025 บาท จากเดิม กม.ละ 0.932 บาท ส่วนระยะทางตั้งแต่ 101-200 กม. จะเพิ่มเป็น กม.ละ 0.938 บาท จากเดิม 0.853 บาท ระยะทางตั้งแต่ 201-300 กม. เพิ่มขึ้นเป็นกม.ละ 0.864 บาท จากเดิม 0.785 บาท และระยะทางตั้งแต่ 301 กม.ขึ้นไป เพิ่มเป็น กม.ละ 0.813 บาท จากเดิมกม.ละ 0.739 บาท

สำหรับค่าโดยสารรถไฟชั้น 2 ในระยะทาง 100 กม.แรก จะเพิ่มขึ้นเป็น กม.ละ 0.537 บาท จากปัจจุบัน กม.ละ 0.488 บาท ระยะทางตั้งแต่ 101-200 กม. เพิ่มขึ้นเป็น กม.ละ 0.462 บาท จากเดิม กม.ละ 0.420 บาท ระยะทางตั้งแต่ 201-300 กม.เพิ่มขึ้นเป็น กม.ละ 0.413 บาท จากเดิม กม.ละ 0.375 บาท และระยะทางตั้งแต่ 301 กม.ขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น กม.ละ 0.370 บาท จากเดิม กม.ละ 0.336 บาท

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai news