ครม.เห็นชอบ!! ปรับเงินเดือนข้าราชการใหม่ เท่าเอกชน

Home / ข่าวทั่วไป / ครม.เห็นชอบ!! ปรับเงินเดือนข้าราชการใหม่ เท่าเอกชน

หลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เสนอเรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าในที่ประชุม ครม. โดย ก.พ. ให้เหตุผล ในการเสนอเรื่องนี้ว่า

“จากสภาพปัญหาปัจจุบัน? การดึงดูดและรักษาคนเก่งคนดีในราชการลดน้อยถอยลงอย่างต่อเนื่อง? สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของภาคราชการต่ำกว่าภาคเอกชน การขาดความยืดหยุ่น และความหลากหลายของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุประกอบกับการเพิ่มขึ้นทั้งจำนวน และขีดความสามารถในการสรรหาของสถานประกอบการขนาดใหญ่ อีกทั้งเมื่อเทียบเคียงเงินเดือนแรกบรรจุกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ ภาคราชการแล้ว? ค่าตอบแทนแรกบรรจุของภาคราชการก็ยังต่ำกว่าภาคเอกชน ยกเว้นค่าตอบแทนของผู้บรรจุในสายงานที่ใช้วุฒิต่ำกว่าปริญญาในสาขาพาณิชย์”

ตามเป้าหมายของ กพ. ที่เสนอ ครม. ระบุว่า? ให้ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของภาคราชการให้ใกล้เคียงกับภาคเอกชนภายใน 5 ปี และนำระบบเงินเดือนแรกบรรจุที่ยืดหยุ่น หลากหลาย มาใช้กับข้าราชการพลเรือนสามัญภายในปีงบประมาณ 2554

ล่าสุด ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ผ่านความเห็นชอบเรื่องดังกล่าว โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาเรื่องของข้าราชการนอกเหนือจากการอนุมัติการขึ้นเงินเดือน หรือปรับบัญชีเงินเดือนคือปรับค่าครองชีพ ให้มีผลในเดือนเมษายนแล้ว ยังมีเรื่องการปรับระบบการให้เงินเดือนข้าราชการที่ได้บรรจุเป็นครั้งแรก โดยเพิ่มความยืดหยุ่นให้สามารถให้ค่าตอบแทนไล่ หรือเทียบเคียงทางภาคเอกชนได้ และกรณีของคนที่มีความสามารถพิเศษ มีประสบการณ์ หรือเข้ามาในตำแหน่งวิชาชีพที่มีความขาดแคลน จะได้เงินเดือนเริ่มต้นที่สูงกว่าเงินเดือนขั้นต่ำ

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai news