เตือน! ใช้แป้งพับเลียนแบรนด์ดัง ระวังเสี่ยงมะเร็ง

Home / ข่าวทั่วไป / เตือน! ใช้แป้งพับเลียนแบรนด์ดัง ระวังเสี่ยงมะเร็ง


25 ส.ค. 53 หลังการประชุมวิทยาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจัด วานนี้? นางกันยารัตน์ ชลสิทธิ์ เภสัชกรผู้ชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 ได้กล่าวถึงการทำวิจัยสุ่มตรวจ การปนเปื้อนของโลหะหนัก (สารก่อมะเร็ง) ในแป้งพับ ที่จำหน่ายในแหล่งร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศทั้งหมด 393ตัวอย่าง ว่า

จากการสุ่มตรวจดังกล่าว แป้งพับจากร้านค้าชายแดนจะมีปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนเกินมากที่สุด โดยพบมากถึง 12ชนิดจาก 70ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 17.2 ของตัวอย่างที่นำมาตรวจทั้งหมด ส่วนร้านค้าทั่วไปจะพบเพียง 10ชนิดหรือคิดเป็น3.1%จากผลิตภัณฑ์ที่นำมาสุ่มตรวจ

โดยตัวอย่างแป้งพับที่ปนเปื้อนนี้จะพบมากที่สุดคือแป้งพับที่ลอกเลียนแบบยี่ห้อดังของต่างประเทศ โดยเฉพาะจากฝรั่งเศสและอเมริกา รวมไปถึงแป้งพับก๊อบบี้แบรนด์เครื่องสำอางประเทศเกาหลีที่กำลังฮิตในประเทศขณะนี้ด้วย

ดังนั้นจึงอยากเตือนผู้บริโภคว่า หากต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ควรระวังสินค้าในกลุ่มที่ลอกเลียนแบบให้ดี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีระบุสถานที่ผลิต วันผลิตและวันหมดอายุ

ส่วนเครื่องสำอางแบรนด์เนมนั้น ไม่ได้เก็บตัวอย่างตรวจ แต่เชื่อว่าไม่เป็นปัญหา เนื่องจากมีราคาแพง การใช้วัตถุผลิตที่ดีมีคุณภาพ และมีมาตรฐานควบคุมการผลิตที่ดี? นางกันยารัตน์กล่าว

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai News