ป.ป.ท.สรุปผลสอบการใช้งบภัยพิบัติพบกว่า 270 โครงการผิดปกติ

Home / ข่าวทั่วไป / ป.ป.ท.สรุปผลสอบการใช้งบภัยพิบัติพบกว่า 270 โครงการผิดปกติ

ป.ป.ท.สรุปผลสอบการใช้งบภัยพิบัติพบกว่า 270 โครงการผิดปกติ

นายภิญโญ ทองชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)เปิดเผยว่า ได้สรุปผลสอบการใช้งบภัยพิบัติ(อุทกภัย)ประจำปีงบประมาณ 2552 พบกว่า 270 โครงการผิดปกติ จากทั้งหมด 373 โครงการที่สุ่มตรวจ โดยโครงการ งบประมาณกว่า 92 ล้านบาท ทั้งนี้มีหลักฐานทุจริตชัด เตรียมส่ง ป.ป.ช.นอกจากนี้ยังพบด้วยว่านายอำเภอมีความผิดชัดเจนในการอนุมัติ

พบโครงการที่ผิดปกติมากถึง? 274 โครงการ? ความเสียหายกว่า 51 ล้านบาท

– ภาคอีสานสุ่มตรวจสอบ 6 จังหวัด 38 อำเภอ จำนวน 193 โครงการ พบความผิดปกติทุกโครงการ ความเสียหายประมาณ 28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100

– ภาคเหนือ ตรวจสอบ 7 จังหวัด 27 อำเภอ 98 โครงการ พบความผิดปกติใน 48 โครงการ ความเสียหายกว่า 16 ล้านบาท

– ภาคกลางตรวจสอบ 4 จังหวัด 11 อำเภอ? 34 โครงการ พบโครงการผิดปกติ 15 โครงการ ความเสียหายกว่า 3 ล้านบาท

– ภาคตะวันออกสุ่มตรวจสอบจังหวัดจันทบุรีเพียงจังหวัดเดียว ไม่พบความผิดปกติ

– ภาคใต้สุ่มตรวจสอบ 3 จังหวัด 31 โครงการ พบโครงการผิดปกติ 14 โครงการ ความเสียหายประมาณ 3 ล้านบาท

————————————————————————————

สำหรับประเด็นปัญหาที่ตรวจสอบพบมีทั้งสิ้น 5 ประเด็น ได้แก่

1 การประกาศเขตภัยพิบัติไม่ถูกต้อง ไม่มีการเกิดภัยพิบัติขึ้นจริงมีเพียงเหตุฝนตกหรือน้ำท่วมปกติ และภาพถ่ายประกอบการขออนุมัติไม่ตรงกับพื้นที่จริง บางโครงการใช้ภาพซ้ำซ้อนกันมาขออนุมัติงบประมาณ

2 การอนุมัติให้ความช่วยเหลือไม่ถูกต้อง เช่น ถนนเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ แต่ประเมินว่าเสียหายจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้และอนุมัติให้ซ่อมแซมถนนทั้ง สาย

3 การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง บางพื้นที่ผู้รับจ้างไม่มีอาชีพหรือศักยภาพเพียงพอที่จะรับว่าจ้าง บางรายเป็นลูกหลานของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ต้องนำแรงงานชาวบ้านมาช่วยปรับเกลี่ยถนน ไม่มีช่างควบคุมงาน บางโครงการผู้รับจ้างเป็นลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

4 การควบคุมงานไม่ทั่วถึง บางพื้นที่มีช่างควบคุมงาน 1 กรรมการตรวจการจ้าง 3 คน ต้องรับผิดชอบการตรวจรับงานถึง 15 โครงการ

5 การตรวจรับงานไม่ถูกต้อง เช่น สัญญากำหนดให้ซ่อมแซมเป็นถนนลูกรังแต่ผู้รับจ้างนำหินคลุกมาลงแทน

อย่างไรก็ตาม นายภิญโญ กล่าวอีกว่า ป.ป.ท. จะเสนอความเห็นให้นายกรัฐมนตรีแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้จำกัดความคำว่าภัยพิบัติให้ชัดเจน

และขั้นตอนจากนี้ ป.ป.ท.จะส่งโครงการต่าง ๆ ที่พบหลักฐานการทุจริตจริงที่มีประมาณ 50 โครงการในทั่วทุกภาคที่พบความผิดปกติ ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับไปดำเนินการตามกฎหมายแทน ซึ่งบางโครงการหลักฐานอาจเชื่อมโยงถึงนายอำเภอในฐานะผู้อนุมัติโครงการ

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai news