บัณฑิตใหม่กู้เงินเรียนกลัวตกงาน

Home / ข่าวทั่วไป / บัณฑิตใหม่กู้เงินเรียนกลัวตกงาน

กรุงเทพโพลล์เผยบัณฑิตใหม่52.2%กังวลเรื่องตกงานโดยเฉพาะผู้ที่กู้เงินเรียน

กรุง เทพโพลล์ เผยว่าที่บัณฑิตที่กำลังจบการศึกษาในปีนี้ส่วนใหญ่มีความกังวลเรื่องปัญหา การตกงานในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ โดยเฉพาะผู้ที่กู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชน แต่ส่วนใหญ่ยังมั่นใจรัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานได้

โดย ว่าที่บัณฑิตใหม่ 52.2% มีความกังวลเรื่องการตกงาน ส่วนอีก 47.8% ที่ไม่กังวลเนื่องจากมีแผนศึกษาต่อ และกลับไปช่วยกิจการของครอบครัว และในกลุ่มของผู้ที่มีความกังวลเรื่องการตกงานนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ที่กู้ เงินจาก กยศ.และจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชน อีกทั้งว่าที่บัณฑิตใหม่ 62.6% ยังไม่มั่นใจเรื่องค่าตอบแทนจากการทำงานที่เหมาะสมกับวุฒิการศึกษาที่จบมา

อย่าง ไรก็ตาม ว่าที่บัณฑิตใหม่ได้วางแนวทางที่จะรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้น โดย 31.6% หาช่องทางประกอบอาชีพส่วนตัว รองลงมา 29.7% เรียนต่อเพื่อให้ได้คุณวุฒิที่สูงขึ้น และ 16.5% ยอมทำงานที่ได้ค่าตอบแทนต่ำกว่าคุณวุฒิ แต่อีก 13.7% ยังไม่มีแนวทางการรับมือและยังคิดไม่ออก

ขณะเดียวกัน ว่าที่บัณฑิตใหม่ส่วนใหญ่ 65.4% มีความเชื่อมั่นต่อแผนฟื้นฟู และแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ 55.5% มีความเชื่อมั่นต่อแผนการแก้ปัญหาการว่างงาน โดยส่วนใหญ่ 47.0% ต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้บังเกิดผลโดยเร็ว

ทั้ง นี้ กรุงเทพโพลล์ได้สำรวจจากกลุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลัง ศึกษาชั้นปีสุดท้ายจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 20 แห่ง จำนวน 1,226 คน ระหว่างวันที่ 6-11 ก.พ.ที่ผ่านมา

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก โพสต์ทูเดย์