กทม.เผยออกมาตรการ 555 คุมหวัด 2009 ระบาด

Home / ข่าวทั่วไป / กทม.เผยออกมาตรการ 555 คุมหวัด 2009 ระบาด

สธ.เตือนไข้หวัด 2009 ระบาดหนักอีกรอบ กรุงเทพฯมากสุด

20 กย. รายงานข่าวแจ้งว่า แพทย์ หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวหลังการประชุมหารือมาตรการป้องกันโรคไข้หวัด 2009 ระลอก 3 ร่วมกับสำนักอนามัย โรงพยาบาลในสังกัด กทม. และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ใน กทม. ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ส.ค. พบผู้ป่วยประมาณ 1,300 คน ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับการระบาดรอบแรก

ทั้งนี้ ในจำนวนดังกล่าวเสียชีวิต 10 ราย โดย 9 ราย มีโรคประจำตัวแทรกซ้อน แต่แม้การตรวจ 2 เดือน ที่ผ่านมา จำนวนผู้ที่ได้รับเชื้อจะลดลงมาก ประกอบกับองค์การอนามัยโลก ประกาศให้โรคหวัด 2009 กับโรคหวัดธรรมดาตามฤดูกาลเป็นโรคชนิดเดียวกัน และช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ทำให้ประชาชนละเลยวิธีป้องกัน จึงยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้ขึ้น

แพทย์หญิงมาลินี กล่าวอีกว่า กทม. เตรียมนำแผนและมาตรการรณรงค์ ที่เคยใช้ในช่วงที่โรคไข้หวัด 2009 ระบาดช่วงแรกมาใช้อีกครั้ง ตามแผน 555 โดย 5 แรก คือ 5 มาตรการเข้มข้น ประกอบด้วย มาตรการแจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของโรค, มาตรการเฝ้าระวังการระบาดและป้องกันควบคุมโรค,มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ, มาตรการดูแลกลุ่มเสี่ยง, และมาตรการบูรณาการบริหารจัดการ

5 ที่สอง คือ 5 พื้นที่เสี่ยงสูง ด้วยการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ชุมชน, สถานศึกษา และโรงเรียน, สถานประกอบการ, แหล่งชุมชน อาทิ วัด สถานีรถไฟฟ้า และพื้นที่จัดกิจกรรมรวมคนหมู่มาก

5 ที่สาม คือ เฝ้าระวังช่วง 5 เดือนอันตราย ตั้งแต่ ต.ค. 5 3 – ก.พ. 5 4 ที่เป็นช่วงฤดูฝนต่อด้วยฤดูหนาว จะมีการระบาดของโรคไข้หวัด เป็นประจำ รวมถึงเป็นช่วงที่มีเทศกาลต่างๆ มากมาย ทั้งปีใหม่, ลอยกระทง จะมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ส่งผลให้เกิดโอกาสที่จะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนระวังการแพร่ระบาดของไข้หวัด 2009 โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ประชาชนติดเชื้อกว่า 338 ราย เสียชีวิต 3 ราย ส่วนจังหวัดที่มีการระบาดมากที่สุดคือ กรุงเทพฯ

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai News