ศ.นพ.ประดิษฐ์ อดีตหมอหลวง ถึงแก่อนิจกรรม

Home / ข่าวทั่วไป / ศ.นพ.ประดิษฐ์ อดีตหมอหลวง ถึงแก่อนิจกรรม

ศ.นพ.ประดิษฐ์? อดีตหมอหลวง ถึงแก่อนิจกรรม

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน โดยจะมีการสวดพระอภิธรรมศพ ที่วัดเทพศิรินทร์ ในวันนี้(21กย.-4ตุลาคม53

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี? เป็นหมอหลวง และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ด้วย

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai news