ก.วัฒนธรรม เตรียมจัดเรตติ้งหนังสือ

Home / ข่าวทั่วไป / ก.วัฒนธรรม เตรียมจัดเรตติ้งหนังสือ

(24 ก.ย.) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้รายงาน หลังดำเนินการทำประชาพิจารณ์ เกี่ยวกับการจัดเรตติ้งสิ่งพิมพ์ให้ตนรับทราบแล้ว พบว่าประชาชน นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นด้วยให้ กระทรวงเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันการจัดเรตติ้งสิ่งพิมพ์

นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า การจัดเรตติ้งจะมีความครอบคลุมสิ่งพิมพ์ 3 ประเภท ได้แก่ การ์ตูน นิตยสาร และบันเทิงคดี โดยจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมผู้จัดพิมพ์จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการจัดพิมพ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาหารือ เพื่อสรุปและเร่งผลักดันเรื่องดังกล่าว

โดยเรตติ้งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
1. เหมาะสมกับเด็กอนุบาล-ชั้นประถม อายุประมาณ 4-6 ปี
2. ประถมต้น-ประถมปลาย อายุประมาณ 7-13 ปี
3. มัธยม (อายุ 14-18 ปี) เยาวชน (อายุ 19-20 ปี) และ
4. ผู้ใหญ่ อายุ 20 ปีขึ้นไป

ซึ่งหลักเกณฑ์ที่จะใช้พิจารณาแบ่งประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น เนื้อหาของสิ่งพิมพ์ , รูปแบบการนำเสนอ เช่น ภาพประกอบ เพศ ภาษา เป็นต้น

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai News

ภาพโดย Photo Series