เกย์นที ร้องเอาผิด ฟิล์ม แอนนี่

Home / ข่าวทั่วไป / เกย์นที ร้องเอาผิด ฟิล์ม แอนนี่


เกย์นที บุกสภายื่นหนังสือ นิพิฐ จี้ต้นสังกัดเข้มศิลปินดาราป้องข่าวฉาว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภาว่า นายนที ธีระโรจนพงษ์ เลขาธิการกลุ่มเชียงใหม่อารยะและหน่วยเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมชมรมนักปั้นดารา เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายนิพิฐ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กรณี ดารานักแสดง ประพฤติตัวไม่เหมาะสมหลังจากมีข่าวเสียหายอย่างต่อเนื่อง

โดยทั้งนี้มีข้อเสนอแนะ ว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมประพฤติตัวไม่เหมาะสมควรได้รับการลงโทษจากสังคม โดยให้พักการแสดงเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับบุคคลอื่นใน อนาคต รวมถึงขอให้ต้นสังกัด ควบคุมดูแลศิลปิน ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ทั้งองค์ความรู้กริยามารยาท จริยธรรม และคุณธรรม


รวมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการตรวจสอบ ต้นสังกัดเพื่อป้องกันไม่ให้ศิลปินดารานักร้องในสังกัด เกิดข่าวความเสียหายปรากฏสู่สายตาประชาชน เพราะจะเป็นการบั่นทอนคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างร้ายแรง

อย่างไรก็ตาม กรณีของ แอนนี่ และ ฟิล์ม ที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น โดยส่วนตัวเห็นว่า เจ้าของค่ายควรใหทั้ง 2 พักงานไว้ก่อน เพราะฟิล์มก็มีทางอาร์เอสช่วยดูแล ขณะที่ แอนนี่ ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงองค์กรช่วยเหลือสตรีคอยดูแลอยู่ ซึ่งไม่ใช่คนหนึ่งเดินออกสายทำงานและอีกคนพยายามฟอกขาวให้ตัวเองด้วยการหนีเข้าวัด หากเป็นอย่างนี้แล้ว จะเป็นแบบอย่างให้สังคมได้อย่างไร อีกทั้งสังคมจะมองว่าหากทำผิดแล้วได้ดี จะไปสั่งสอนลูกหลานได้ยังไง

ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้นาย นิพิฐ ตั้งหน่วยงานประสานเพื่อสอดส่องดูแล พฤติกรรมศิลปินดารา นักแสดง ให้มีความรู้ มีจริยธรรม รวมถึงคุณธรรมด้วย

โดย ทีมข่าวMthai