ทึ่ง! เด็กนักเรียนไทยกวาด 27 เหรียญ คณิต-วิทย์โอลิมปิก

Home / ข่าวทั่วไป / ทึ่ง! เด็กนักเรียนไทยกวาด 27 เหรียญ คณิต-วิทย์โอลิมปิก

แข่งขันคณิต-วิทย์โอลิมปิกระดับประถมที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

รายงานข่าวแจ้งว่า นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ? รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า มีรายงานด่วน เมื่อเวลา 18.30 น.ของวันที่ 15 ตุลาคม 2553 จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้คัดเลือกและส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad For Primary School 2010 ( IMSO 2010) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-16 ตุลาคม 2553 ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ ปรากฏว่า นักเรียนไทยกวาดรางวัลจากการแข่งขันได้ 27 เหรียญรางวัล โดยคณิตศาสตร์โอลิมปิก ประเทศไทยได้ 14 เหรียญ คือ 5 เหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.ธีมธรรศ จิรนันท์ธวัช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ด.ช.ณัฐนนท์ ตั้งจิตธรรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ด.ช.กวิน ติยาวัฒนาโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร ด.ช.นนทกฤษ ไชยวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จ.ระยอง และ ด.ญ.นวพรรณ วัฒนาวานิชกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เหรียญเงิน 5 เหรียญ คือ ด.ช.วรพล เกตานนท์ โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ กรุงเทพมหานคร ด.ช.กานต์นิธิ รัชพงษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จ.นครปฐม ด.ช.วริทธิ์ ฝูงวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร ด.ช.ภูวิชญ รัชตวุฒิมงคล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร และ ด.ญ.ปาณิสรา อารยะถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ และเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ได้แก่ ด.ช.นราวิชญ์ แปลงประวัติ โรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี ด.ช.เปี่ยมบุญ ธมโชติพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จ.สมุทรปราการ

รวมทั้งยังได้รับรางวัลคะแนนสูงสุด ทั้งประเภททฤษฎีและประเภทปฏิบัติ? ด.ช.ณัฐนนท์ ตั้งจิตธรรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา คว้ารางวัลคะแนนสูงสุดคณิตศาสตร์ประเภทปฏิบัติ และ ด.ช.ธีมธรรศ จิรนันท์ธวัช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร คว้ารางวัลคะแนนสูงสุดคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี

ด้านการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประเทศไทยได้ 13 เหรียญ ประกอบด้วย 5 เหรียญทองได้แก่ ด.ช.ฐนิสพงษ์ หล่อพงศ์พานิช โรงเรียนเซนต์คาเบียล กรุงเทพมหานคร ด.ญ.ธนภรณ์ ประเสริฐทรัพย์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ด.ช.ธีร์ อุดมล้ำเลิศ โรงเรียนบูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร ด.ช.นรุตม์ชัย รักษ์ศรีทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี และ ด.ช.ลภัส เลิศบุญศิริ โรงเรียนเซนต์คาเบียล กรุงเทพมหานคร

เหรียญเงิน 5 เหรียญ ได้แก่ ด.ญ.กัลย์สุดา ลาภบริสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ด.ช.กฤติน ชัยสิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ด.ช.ภูมิไผท พันธิตพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี ด.ช.สาริศ ธนาโสภณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี และ ด.ญ.อรุณเริ่ม กิตติรัตนชัย โรงเรียนบ้านเรียนก้านตอง จ.เชียงใหม่ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ ได้แก่ ด.ญ.ญาณิศา รังสีเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จ.นครปฐม

ขณะเดียวกันประเทศไทยยังได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดประเภทการทดลองวิทยา ศาสตร์ ได้แก่ ด.ช.ภูมิไผท พันธิตพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดประเภททฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ ด.ช.ลภัส เลิศบุญศิริ โรงเรียนเซนต์คาเบียล กรุงเทพมหานคร โดยเด็กไทยทั้งหมดจะเดินทางกลับถึงไทยในวันพรุ่งนี้ (16 ต.ค.) เวลา 13.30 น.

อย่างไรก็ตาม นายชินวรณ์ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้นับว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยรางวัลคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละประเภทที่ได้มา ประเทศไทยไม่เคยได้รับมาก่อน ประเทศไทยส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 24 คน มี 9 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน คือ บรูไน อิหร่าน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ศรีลังกา ไต้หวัน อินโดนีเซีย และไทย และในเดือนธันวาคม สพฐ.ยังมีเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอีกหนึ่งเวทีใหญ่ คือ การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ณ สาธารณรัฐอินเดีย ปิดท้ายการแข่งขันในระดับประเทศของปีนี้ด้วย


ขอบคุณข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์