ประมวลภาพ น้ำท่วม จ.ลพบุรี

Home / ข่าวทั่วไป, ภาพข่าว / ประมวลภาพ น้ำท่วม จ.ลพบุรี

ภาพน้ำท่วม

ประมวลภาพ น้ำท่วม จ.ลพบุรี

ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี ระดับน้ำท่วมสูงถึงหลังคาบ้านเกือบทุกหลังคาเรือน

ภาพน้ำท่วม จ.ลพบุรี

ภาพน้ำท่วม จ.ลพบุรี

ภาพน้ำท่วม จ.ลพบุรี

ภาพถ่ายน้ำท่วม จ.ลพบุรี

 

ภาพถ่ายน้ำท่วม จ.ลพบุรี

ภาพถ่ายน้ำท่วม จ.ลพบุรี

ภาพน้ำท่วม

โดย Mthai news