เอแบคโพลล์ เผย 5ธ.ค. ทำคนไทยมีความสุขพุ่ง!!

Home / ข่าวทั่วไป / เอแบคโพลล์ เผย 5ธ.ค. ทำคนไทยมีความสุขพุ่ง!!

5 ธ.ค. 53 รายงานข่าวแจ้งว่า เอแบคโพลได้เปิดเผยถึงผลสำรวจ เรื่อง ความสุขของคนไทยในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2553 จากจำนวนประชาชนทั้งสิ้น 1,542 ตัวอย่าง

พบว่าค่าความสุขมวลรวม หรือค่า Gross Domestic Happiness, GDH ของคนไทยภายในประเทศ ในวันที่ 5 ธันวาคม ของปีนี้ได้เพิ่มสูงขึ้นจาก 5.42 มาอยู่ที่ 8.37 จากคะแนนเต็ม 10 เลยทีเดียว

ขณะที่พระราชดำรัสของในหลวงที่ประชาชนพร้อมใจกันน้อมนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 5 อันดับแรกได้แก่
ร้อยละ 89.2 ระบุการใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง
ร้อยละ 87.5 ช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ร้อยละ 86.4 มีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้ผิดรู้ชอบ
ร้อยละ 85.7 ตั้งจิตตั้งใจทำความดีเพื่อตนเองและสังคม
และร้อยละ 83.2 มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

ส่วน 5อันดับแรก ของกลุ่มคนที่ต้องปรับปรุงภาพลักษณ์ และพฤติกรรมภายในครอบครัว พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 79.2 ระบุเป็นกลุ่มดารานักแสดง เพราะมีแต่เรื่องชู้สาว เรื่องมือที่สาม เรื่องบุตรที่หาคนเป็นพ่อไม่ได้ มีครรภ์ก่อนแต่งงาน มีปัญหาการยอมรับไม่ยอมรับของพ่อแม่ฝ่ายชายฝ่ายหญิง และการแย่งสามี ภรรยากัน เป็นต้น

ในขณะที่รองลงมาคือร้อยละ 70.5 ระบุเป็นกลุ่มข้าราชการ โดยมีเหตุผลคล้ายกัน แต่ที่เด่นในปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การนอกใจภรรยาและสามีของตนเอง และการข่มขืน การคุกคามทางเพศระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน

และอันดับสามที่มีเหตุผลไม่แตกต่างกันคือ ร้อยละ 64.8 ระบุเป็นกลุ่มนักการเมือง ร้อยละ 55.1 ระบุเป็นกลุ่มนักธุรกิจ และร้อยละ 53.6 ระบุเป็นกลุ่มรับจ้างใช้แรงงานทั่วไป

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai news