Lyft Mashable Video Research Study Uber รถพยาบาล อูเบอร์

คนนิยมเรียก ‘อูเบอร์’ แทนรถพยาบาล ราคาถูกกว่าหลายเท่า

Home / mashable, ข่าวต่างประเทศ / คนนิยมเรียก ‘อูเบอร์’ แทนรถพยาบาล ราคาถูกกว่าหลายเท่า

original by Matt Kline

ผลการศึกษาใหม่ ๆ ประชาชนในสหรัฐฯ เลือกใช้บริการ Uber เพื่อเดินทางไปโรงพยาบาลแทนการใช้บริการรถพยาบาลเพราะค่าใช้จ่ายถูกกว่า

มีรายงานว่า ผู้คนในรัฐยูทาห์ และพื้นที่อื่น ๆ เลือกเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยการใช้บริการ Uber หรือ Lyft ซึ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะผ่านทางออนไลน์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเรียกรถพยาบาลหลายเท่าตัว

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินในสหรัฐฯ มีราคาค่อนข้างแพง เนื่องจากต้องอาศัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบุคลากรที่มีทักษะในการปฐมพยาบาล ซึ่งจำเป็นต้องมีค่าบำรุงรักษา และค่าจ้างพนักงาน

ดูบทความต้นฉบับ : More and more people are choosing to take an Uber over calling an ambulance