Food Mars Mashable Video Science Space ปลูกพืช แอนตาร์กติกา

วิทยาศาสตร์สุดล้ำ เกษตรกรรมบนทวีป ‘แอนตาร์กติกา’ ดินแดนที่หนาวที่สุดในโลก

Home / mashable / วิทยาศาสตร์สุดล้ำ เกษตรกรรมบนทวีป ‘แอนตาร์กติกา’ ดินแดนที่หนาวที่สุดในโลก

original by Matt Kline

mashable เปิดเผยถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เมื่อมีการทำฟาร์มในร่ม โดยเป็นการปลูกพืชโดยไม่อาศัยดิน กลางทวีปแอนตาร์กติกา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีปัจจัยใด ๆ ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืช

โครงการดังกล่าวมีชื่อว่า “Eden ISS” ซึ่งเป็นโครงการที่ทดสอบว่าพืชสามารถเจริญเติบโตได้ในทวีปแอนตาร์กติกา โดยโครงการนี้มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมการเพาะปลูกพืชที่ใช้บริโภคเป็นอาหาร โดยเป็นการปูทางเพื่อการประยุกต์ใช้ในอวกาศ ในการปลูกพืชที่ดาวเคราะห์ต่าง ๆ ซึ่งมีโครงการมากมายในอนาคตที่จะโยกย้ายมนุษย์จะไปอาศัย หรือตั้งรกรากอยู่ที่ดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ

ทวีปแอนตาร์กติกา เป็นทวีปที่ไม่มีแสงแดด ดิน หรือสารกำจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโต แอนตาร์กติกาอยู่รอบขั้วโลกใต้ของโลกล้อมรอบด้วยมหาสมุทร มีตำแหน่งอยู่ตรงข้ามกับเขตอาร์กติก ที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือ

ทั้งนี้ทวีปแอนตาร์กติกาประมาณร้อยละ 98 ปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกา แผ่นน้ำแข็งซึ่งหนาเฉลี่ย 1.6 กิโลเมตร ทวีปนี้มีน้ำแข็งถึงราวร้อยละ 90 ของน้ำแข็งทั้งหมดบนโลก ทำให้มีน้ำจืดประมาณร้อยละ 70 ของโลก

ดูบทความต้นฉบับ : Thanks to scientists, we can now grow vegetables on Antarctica