Mthai SMS โพล ประชาชนหวั่นเหตุพิพาทชายแดนลามเป็นสงคราม

Home / Mthai Poll / Mthai SMS โพล ประชาชนหวั่นเหตุพิพาทชายแดนลามเป็นสงคราม

ผลโหวตประชาชนเกรงปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาลุกลามเป็นสงคราม

10 ก.พ.  จากการที่ Mthai SMSโพล สำรวจความคิดเห็นผ่านมือถือในประเด็น “คุณคิดว่าปัญหาพิพาทเขตแดนไทย-กัมพูชามีโอกาสลุกลามเป็นสงครามหรือไม่” ผลสรุปว่าประชาชนกว่า 73.31% เชื่อว่ามีโอกาส ส่วนอีก 26.69% ไม่คิดว่าจะเกิดสงคราม

ทั้ง นี้ โพลดังกล่าวมีสมาชิกร่วมแสดงความเห็นผ่านทางโทรศัพท์มือถือทั้งสิ้น 304 เบอร์ เริ่มสำรวจความคิดเห็นตั้งแต่วันที่  3-10 ก.พ. 2554

โดย Mthai news