Mthai SMS โพล ปชช. 54.65% เห็นว่าควรระบายน้ำเข้ากรุงเทพ

Home / Mthai Poll / Mthai SMS โพล ปชช. 54.65% เห็นว่าควรระบายน้ำเข้ากรุงเทพ

ผลโหวตประชาชน เรื่อง คุณคิดว่าควรระบายน้ำเข้ากรุงเทพเพื่อแบ่งเบาน้ำท่วมตจว. หรือไม่

27 ต.ค.จากการที่ Mthai SMSโพล สำรวจความคิดเห็นผ่านมือถือในประเด็น “คุณคิดว่าควรระบายน้ำเข้ากรุงเทพเพื่อแบ่งเบาน้ำท่วมตจว. หรือไม่” ผลสรุปว่า

ประชาชน 54.65% เห็นด้วย
ขณะที่ 45.35% ไม่เห็นด้วย

ทั้งนี้ โพลดังกล่าวมีสมาชิกร่วมแสดงความเห็นผ่านทางโทรศัพท์มือถือทั้งสิ้น 250 เบอร์ เริ่มสำรวจความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 10 – 27 ต.ค. 2554