MThai SMS โพล ปชช. 79.25% เห็นด้วย ปธ.สภาแนะถอน พรบ.ปรองดอง ยุติขัดแย้ง

Home / Mthai Poll / MThai SMS โพล ปชช. 79.25% เห็นด้วย ปธ.สภาแนะถอน พรบ.ปรองดอง ยุติขัดแย้ง

ผลโหวตประชาชน เรื่อง เห็นด้วยหรือไม่ ปธ.สภาแนะถอน พรบ.ปรองดอง ยุติขัดแย้ง

5 ก.ค. 2555 – จากการที่ MThai SMSโพล สำรวจความคิดเห็นผ่านมือถือในประเด็น “เห็นด้วยหรือไม่ ปธ.สภาแนะถอน พรบ.ปรองดอง ยุติขัดแย้ง

ผลสรุปว่า ประชาชนกว่า 79.25%% เห็นด้วยที่ ปธ.สภาแนะถอน พรบ.ปรองดอง ยุติขัดแย้ง
มีเพียง 20.75% ที่ไม่เห็นด้วยที่ปธ.สภาแนะถอน พรบ.ปรองดอง ยุติขัดแย้ง

ทั้งนี้ โพลดังกล่าวเริ่มสำรวจความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.- 5 ก.ค. 2555