MThai SMS โพล ปชช. 87.5% อยากเห็นปลอดประสพVS อ.ศศินดีเบตปมสร้างเขื่อมแม่วงก์

Home / Mthai Poll / MThai SMS โพล ปชช. 87.5% อยากเห็นปลอดประสพVS อ.ศศินดีเบตปมสร้างเขื่อมแม่วงก์

3 ต.ค. จากการที่ MThai SMS Poll ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนผ่านมือถือ ในประเด็น “คุณอยากเห็นปลอดประสพVS อ.ศศินดีเบตปมสร้างเขื่อมแม่วงก์หรือไม่” พบว่า

DC9EA840FC36C6C2AAEE7E2EB2D2B

ประชาชน  87.5% อยากเห็นปลอดประสพVS อ.ศศินดีเบตปมสร้างเขื่อมแม่วงก์
มีเพียง  12.5% ไม่อยากเห็นปลอดประสพVS อ.ศศินดีเบตปมสร้างเขื่อมแม่วงก์

ทั้งนี้การสำรวจดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.- 3ต.ค. 2556 ผ่านทางหน้าเว็บ news.mthai.com/poll และ MThai SMS Poll ผ่านเบอร์ 4825952