MThai SMS โพล ปชช. 82.35% เห็นว่าควรจะมีการปรับโครงสร้างตำรวจไทย

Home / Mthai Poll / MThai SMS โพล ปชช. 82.35% เห็นว่าควรจะมีการปรับโครงสร้างตำรวจไทย

10 ม.ค.2557 จากการที่ MThai SMS Poll ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนผ่านมือถือ ในประเด็น “คุณคิดว่าควรหรือไม่ที่จะมีการปรับโครงสร้างตำรวจไทย” พบว่า

543452-topic-ix-54

ประชาชน 82.35% เห็นว่าควรจะมีการปรับโครงสร้างตำรวจไทย
มีเพียง  17.65% ที่คิดว่าไม่ควรจะมีการปรับโครงสร้างตำรวจไทย

ทั้งนี้การสำรวจดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 -10 ม.ค. 2557 ผ่านทางหน้าเว็บ news.mthai.com/poll และ MThai SMS Poll ผ่านเบอร์ 4825952