MThai SMS โพล ปชช. 76.92% คิดว่าหลังชัตดาวน์กรุงเทพ สถานการณ์การเมืองจะดีขึ้น

Home / Mthai Poll / MThai SMS โพล ปชช. 76.92% คิดว่าหลังชัตดาวน์กรุงเทพ สถานการณ์การเมืองจะดีขึ้น

17 ม.ค.2557 จากการที่ MThai SMS Poll ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนผ่านมือถือ ในประเด็น “คุณคิดว่าหลังชัตดาวน์กรุงเทพ สถานการณ์การเมืองจะดีขึ้นหรือไม่” พบว่า

9561

ประชาชน 76.92% คิดว่าหลังชัตดาวน์กรุงเทพ สถานการณ์การเมืองจะดีขึ้น
ขณะที่  23.08% คิดว่าหลังชัตดาวน์กรุงเทพ สถานการณ์การเมืองจะแย่ลง

ทั้งนี้การสำรวจดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่วันที่10 -17 ม.ค. 2557 ผ่านทางหน้าเว็บ news.mthai.com/poll และ MThai SMS Poll ผ่านเบอร์ 4825952