MThai SMS โพล ปชช.ไม่เห็นด้วยที่สิงคโปร์จะจัดงานสงกรานต์

Home / Mthai Poll / MThai SMS โพล ปชช.ไม่เห็นด้วยที่สิงคโปร์จะจัดงานสงกรานต์

27 มี.ค. 2557 จากการที่ MThai SMS Poll ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนผ่านมือถือ ในประเด็น “คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่ สิงคโปร์จะจัดงานสงกรานต์” พบว่า

1.2.3861

ประชาชน  100% ไม่เห็นด้วยที่สิงคโปร์จะจัดงานสงกรานต์

ทั้งนี้การสำรวจดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 – 27  มี.ค. 2557 ผ่านทางหน้าเว็บ news.mthai.com/poll และ MThai SMS Poll ผ่านเบอร์ 4825952

MThai News