Mthai SMS โพล ปชช. 63.32% เชื่อข้อมูลรัฐบาลแจงสภาในศึกซักฟอก

Home / Mthai Poll / Mthai SMS โพล ปชช. 63.32% เชื่อข้อมูลรัฐบาลแจงสภาในศึกซักฟอก


ปชช. โหวต
เชื่อข้อมูลรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้าน

10 มิย. จากการที่ Mthai SMSโพล สำรวจความคิดเห็นผ่านมือถือในประเด็น “ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณเชื่อข้อมูลของฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน” ได้ผลสรุปว่าประชาชนกว่า 63.32% โหวตเชื่อข้อมูลฝ่ายรัฐบาล ขณะที่อีก 36.68% เชื่อข้อมูลฝ่ายค้าน

ทั้งนี้ โพลดังกล่าวมีสมาชิกร่วมแสดงความเห็นผ่านทางโทรศัพท์มือถือทั้งสิ้น 1,614 เบอร์ เริ่มสำรวจความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 3 – 9 มิถุนายน 2553