มอง3มุม ปมสร้างเขื่อนแม่วงก์ แม่ งง ! (Mthai ข่าวภาคซ่าส์)

Home / Mthai Buster, คลิป / มอง3มุม ปมสร้างเขื่อนแม่วงก์ แม่ งง ! (Mthai ข่าวภาคซ่าส์)

จากกรณีการคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกระแสร้อนแรง เนื่องจากมีความคิดเห็นไม่ตรงกันและมีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ 3 ฝ่าย 3 มุม วันนี้ Mthai ข่าวภาคซ่าส์ จึงขอนำข้อมูลและความคิดเห็นของทั้ง 3 ฝ่าย ทั้ง NGO รัฐบาล และกลุ่มชาวบ้าน นำมาสรุปให้อ่านกัน

ข้อมูลจากฝั่ง NGO โดยมูลนิธิสืบ นาคะ เสถียร

 เหตุผลสำคัญที่ต้องคัดค้านการสร้างเขื่อนมีอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านนิเวศ และด้านเศรษฐกิจและสังคม

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้านนิเวศ คือ ระบบนิเวศทั้งหมดจะถูกคุกคาม เกิดการทำลายป่าต้นน้ำ และอาจเกิดการลักลอบตัดไม้ริมอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยาก เร่งให้สัตว์ป่าสูญพันธ์ เช่น นกยูง เสือโคร่ง และลักลอบล่าสัตว์ป่าได้ง่าย นอกจากนี้ ยังทำให้สัตว์ป่าสูญเสียที่อยู่อาศัย ทำลายโอกาสการฟื้นฟูของอุทยาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อป่ามรดกโลก “ห้วยขาแข้ง”

ด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ เนื่องจากเขื่อนแม่วงก์มีขนาดเล็กจุน้ำได้สูงสุด 262 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงไม่คุ้มค่ากับการลงทุน อีกทั้งยังไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำท่วมได้ นอกจากนี้ยังทำลายแหล่งศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และทำลายความเชื่อมั่นด้านสิ่งแวดล้อมของไทยด้วย รวมถึงเป็นช่องทางให้โครงการพัฒนาขนาดใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ได้อีกในอนาคต

c89037cacdbc9a0

ความสำคัญของป่าแม่วงก์

ป่าแม่วงก์บริเวณที่จะถูกน้ำท่วมเป็นป่าริมน้ำและป่าที่ราบต่ำ ซึ่งต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 200 เมตร เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น ช้าง เสือ และเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ป่าด้วย แม้ว่าสูญเสียป่าแม่วงก์ไป 18 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 2 ของป่าทั้งหมด แต่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของป่าทั้งระบบมาก เพราะมันคือ “หัวใจ”

เหตุที่ป่าแม่วงก์เปรียบเหมือนหัวใจเพราะเป็นส่วนสำคัญของผืนป่าตะวันตก ที่เกิดจากป่าอนุรักษ์ 17 ผืนต่อกันเป็นป่าผืนใหญ่ขนาด 11.7 ล้านไร่ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นบ้านของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น เสือโคร่ง ช้าง กระทิง วัวแดง สมเสร็จ ควายป่า ฯลฯ

หากจะมีการสร้างเขื่อน ปริมาณน้ำที่กักเก็บในเขื่อนแม่วงก์คิดเป็นร้อยละ 1 ของน้ำทั้งหมดที่ท่วมลุ่มน้ำภาคกลางในปี 2554 ดังนั้น เขื่อนนี้จึงไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคกลาง และไม่เกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุนหากสร้างเพื่อป้องกันน้ำท่วม

นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบที่ไม่สามารถป้องกันในช่วงเวลาก่อสร้างเขื่อนตลอด 8 ปี ได้แก่ การตัดไม้เกินพื้นที่ที่กำหนด การลักลอบล่าสัตว์ป่า เสียงที่ดังรบกวนสัตว์ป่า การยึดพื้นที่ริมอ่างและการเก็บหาของป่า

(ข้อมูลข้างต้นคัดลอกบางตอนจากผลการศึกษา ทำไมต้องค้านเขื่อนแม่วงก์ )

ข้อมูลจากฝั่งรัฐบาล

จากกรณีการคัดค้านดังกล่าว นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบเรื่องน้ำ ได้เผยว่า กล่าวว่า รัฐบาลไม่อาจให้มีความเสียหายเหมือนในปี 2554 ซ้ำสองได้ ทั้งนี้ประเทศไทยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อน้ำท่วมมาก ส่วนผู้ที่คัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ โดยระบุว่าเก็บน้ำได้ในปริมาณที่น้อยนั้น ไปคิดแบบนั้นไม่ได้ เปรียบเป็นการออกแรงคนละคนละเล็กน้อย แต่เมื่อรวมกันแล้วก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ทุกเขื่อนเล็กใหญ่มีความสำคัญเท่ากัน ตนคิดว่าข้อโต้แย้งนี้เป็นการจงใจให้คนเข้าใจผิด

“ผมพยายายามทำความเข้าใจว่าผู้คัดค้านจะค้านทำไม เหตุใดจึงเชื่อแบบนั้น แต่ขอขอบใจที่พวกเขาเป็นคนรักป่า รักสัตว์ป่า แต่ผมรักคนไทยมากกว่า ผมเลือกเอาชีวิตของคนไทยมากกว่า ผมต้องทำให้คนไทยปลอดภัยให้ได้ ป่าสร้างได้ สัตว์ป่าสร้างได้ แต่ถ้าน้ำท่วมไม่มีคนไทย ประเทศก็อยู่ไม่ได้ รัฐบาลตัดสินใจแล้วคือสร้างเขื่อนแม่วงก์ ไม่มีเปลี่ยนใจ”

ข้อมูลจากชาวบ้าน

ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่า เรื่องพื้นที่ความเสียหายจากข้อเท็จจริงที่ชาวบ้านเดินป่าสำรวจกันนั้น ไม่พบพื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่ หรือสัตว์ป่าล้มตายตามที่เป็นข่าว ดังนั้นจึงขอให้กลุ่มที่ออกมาคัดค้านเห็นใจชาวบ้านในพื้นที่ด้วย ซึ่งชาวบ้านพร้อมที่จะต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เขื่อนแม่วงก์มา ชาวบ้านในพื้นที่ต่างรอคอยที่จะได้เห็นเขื่อนแม่วงก์

หลังจากเรียกร้องกันมาตลอด 30 ปี เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่การอยู่นอกเขตชลประทาน ทำให้หน้าฝนน้ำป่าจะท่วมไร่นาเสียหาย ส่วนหน้าแล้งก็แล้งหนักจนไม่สามารถเพาะปลูกได้ ซึ่งการสร้างเขื่อนแม่วงก์จะทำให้ระบบชลประทานที่ดีขึ้น ชาวนาสามารถทำนาได้ตลอดทั้งปี รวมถึงป้องกันน้ำท่วม ทั้งนี้ เมื่อช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา ไม่เห็นเอ็นจีโอออกมาช่วยชาวบ้าน แต่พอจะสร้างเขื่อนกลับมาคัดค้าน

อย่างไรก็ตาม เราจะต้องคอยติดตามดูกันต่อไปว่า จุดจบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร เพราะต่างฝ่ายต่างความคิดเห็นไม่ตรงกัน และมีเหตุผลของกันและกัน NGO ไม่อยากให้ป่าถูกทำลาย,รัฐบาลไม่อยากให้น้ำท่วม,ชาวบ้านอยากได้แหล่งชลประทาน ซึ่งทางออกของเรื่องนี้ควรจะมีการหารือถึงจุดร่วมที่เหมาะสม และสมดุล เพื่อให้การสร้างเขื่อนได้ประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบน้อยที่สุด

images

MthaiNews

————————————————————————-

ชมข่าวภาคซ่าส์ ตอนอื่นๆ คลิ๊ก ที่นี่

 
อาหารตามสั่ง ขึ้นราคาอย่าตามใจ (Mthai ข่าวภาคซ่าส์)