นิรโทษกรรมสุดซอย (สุดๆไปเลย) Mthai ข่าวภาคซ่าส์

Home / Mthai Buster, คลิป / นิรโทษกรรมสุดซอย (สุดๆไปเลย) Mthai ข่าวภาคซ่าส์

การนิรโทษกรรม ( Amnesty ) หมายถึง การที่กฎหมายไม่ถือว่าการกระทำบางการกระทำเป็นความผิด และโทษซึ่งเป็นผลสำหรับการนั้นไม่จำเป็นต้องถูกนำมาบังคับใช้ ซึ่งตามปกติการกระทำดังกล่าวเป็นความผิด หรือเป็นการยกโทษให้ทั้งหมด ทั้งถือเสมือนหนึ่งว่ามิได้เคยต้องโทษนั้นมาเลย คือให้ลืมความผิดนั้นเสีย


ในประเทศไทย อำนาจในการนิรโทษกรรมเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ จึงต้องกระทำโดยการตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่กรณีเร่งด่วนซึ่งรัฐบาลสามารถตราเป็นพระราชกำหนดนิรโทษกรรมขึ้นใช้บังคับได้โดยต้องผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติในภายหลัง

การนิรโทษกรรมครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2475 เรียกว่า พระราชกำหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พ.ศ. 2475 โดยการนิรโทษกรรมในประเทศไทยมีมาแล้ว 21 ครั้ง (หากนับรวมรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 309 และกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมหรือเกี่ยวเนื่องกับการนิรโทษในกรณีเดียวกัน 3 ฉบับด้วยก็จะเป็น 25 ครั้ง)

1391806_570840646314496_952030601_n-300x300

ครั้งล่าสุดที่คนเรียกกันว่า นิรโทษกรรมสุดซอย มาจากการพิจารณา วาระที่ 3 ร่างพรบ.นิรโทษกรรม ซึ่งล่าสุดผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปเรียบร้อยแล้ว โดยวาระ3 ระบุว่า
“ให้บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคลหรือประชาชนที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง หรือความขัดแย้งทางการเมือง หรือที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้น ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2556 ไม่ว่าผู้กระทำจะได้กระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำ หรือผู้ถูกใช้ หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย ก็ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง
 การกระทำในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112”

ผลกระทบของวาระ 3 นี้ นอกจากประชาชนจะได้รับการนิรโทษกรรมจะส่งผลให้ บุคคลทางการเมืองเหล่านี้พ้นจากความผิดด้วย
1. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หลุดพ้นจากคดีทางการเมืองและคดีที่เกิดขึ้นจากการคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ซึ่งทางคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เป็นผู้ตั้งขึ้น รวมทั้งสิ้น 8 คดี
2. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ หลุดจากคดีการสั่งสลายการชุมนุมของกลุ่ม นปช. เมื่อปี 2553 เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
3. แกนนำและกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หลุดจากคดีปิดล้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองและฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ คดีฝ่าฝืน พ.ร.บ.ความมั่นคง
4. แกนนำและกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หลุดจากคดีฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คดีฝ่าฝืน พ.ร.บ.ความมั่นคง และคดีก่อการร้าย
5. แกนนำและกลุ่มผู้ชุมนุมม็อบองค์การพิทักษ์สยาม (อพส.)หรือ ม็อบเสธ.อ้าย ขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หลุดจากคดีฝ่าฝืน พ.ร.บ.ความมั่นคง จำนวน 127 คน

กลุ่มที่หลุดจากคดีทุจริตที่ตัดสินโดย คตส.ซึ่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร
6. นายวราเทพ รัตนากร และนายสมใจนึก เองตระกูล หลุดจากคดีทุจริตโครงการออกสลากเลขท้าย 2 และ 3 ตัว หรือหวยบนดิน
7. นายประชา มาลีนนท์ และ พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ หลุด จากคดีทุจริตจัดซื้อรถ-เรือดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของ กทม. มูลค่า 6,800 ล้านบาท
8. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ หลุด จากคดีจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดซีทีเอ็กซ์ 9000 และระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าในสนามบินสุวรรณภูมิ รวมทั้งคดีทุจริตท่อร้อยสายไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ
9. นายวัฒนา เมืองสุข หลุดจากคดีทุจริตจัดซื้อจัดจ้างโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ
10. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ หลุดจากคดีเลี่ยงภาษีการซื้อขายหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือชินคอร์ป มูลค่า 738 ล้านบาท

เส้นทางของการเดินทางกฎหมาย พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

ค้านพรบ

MthaiNews

————————————————————————-

ชมข่าวภาคซ่าส์ ตอนอื่นๆ คลิ๊ก ที่นี่

 
อาหารตามสั่ง ขึ้นราคาอย่าตามใจ (Mthai ข่าวภาคซ่าส์)